RE - FLEXI - OK

"Ágyúval verébre?!"

 

A diáktüntetés apropóján...

 

Uram! - ne bűnt láss abban

hogy vagyunk sokan morcosan

szőrösen

soványan még

ázva-fázva a hidegben

elnyűtt cipőben itt kedvetlen – (Szőke Emil)

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy milyen óriási szerepe, jelentősége van az alkotó gondolkodásnak.

Az orbáni társadalom nem nyit széles utat az ilyen gondolkodásnak és bezárja a kaput az alkotói magatartás kibontakozása előtt. Nincs lehetőség, sem a művészi- sem a tudományos alkotó tevékenység számára.

Pedig – ha úgy vesszük – az élet legkülönbözőbb területein valamennyien – valamilyen szinten és formában mindnyájan alkotók vagyunk.

A kreativitás fellendülése nemcsak pszichológiai természetéből való előrehaladást jelenti, ebben megjelent a társadalmi igény is, ám a politika elnyomja e változásokra való igényt is – pedig a célt a bekövetkező és távlatilag prognosztizálható társadalmi változások fejlődési adottságaiból is a sokoldalú személyiség fejlesztését az iskolai rendszer jobbá tételével érné el...

A felnövekvő generációk értelmi fejlesztésének optimalizálásában ma már elégtelennek bizonyult a túlnyomóan konvergens képességek ismerete.

Mindinkább előtérbe kerül az alkotó képességek igénye.

Ahogy anno már Mérei megfogalmazta:

„Ezt a belső folyamatot, az ismeretekből és az intelligenciától nem független, de ezeket mégis túllépő önálló alkotó tevékenységet nevezték el a pszichológiában kreativitásnak”

A kreativitásról már nem vitatkozni kell... globális többet jelent a képzelet szárnyalásánál és az alkotó gondolkodásnál. Személyiségvonásként a világ észlelésének módjában, a személyközi kapcsolatokban, az életmódban és az érés-fejlődés folyamatában.

A kreativitás nemcsak az új eszmék és új dolgok felismerésében és megfejtésében, hanem az emberi együttlét megértésében és alkotó továbbvitelében is jelentkezhet.

...már felfedezték a kreativitás sokoldalúságát, azt, hogy annyiféle kreativitás van, ahányféle emberi tevékenység, hogy olyan sok szempontból vizsgálható, ahányféle szempontja van az emberi természetnek – fizikai, pszichés, intellektuális, szociális, érzelmi stb. - hogy a kreativitás minden életkorban és minden kultúrában jelen van.

---------------

Az orbáni politika iránya ennek a felismerésnek az elnyomása - az életmód megváltoztatásával - a többségi-nyomor felé terel, így az érésfejlődés útjában áll, elnyomja a felismerésben és megfejtésben az emberi együttlét megértésében, azt az akaratot, mi az alkotó továbbvitelében jelentkezhet.

Duma van és sok-sok hablaty – keresztényi kultúrára való hivatkozás a politikában - ami az elbutításban mint a jelenségtartomány egybevetésének főbb nehézségeként a képességek visszaszorításával mutathat összefüggést – miként a gondolkodás csak hit kérdés és isteni útja előre meghatározott... a fiatal nemzedék felé irányuló közvetítése során általában a problémák hagyományos megoldásait hangsúlyozza.

Hogy lehetne jobban csinálni dolgainkat (?) - arra nem ösztönöz – korlátokat és határokat állít fel olyan témákra vonatkozóan, amelyeket azok, akiket nevel tapasztalhatnak és kifejezhetnek. A szolgaság formáit hozzák vissza a gyakorlatba és az oktatásba is... ezzel a szellemi elkorcsosodás útját nyitják meg, amiként a politikai függés mindennek az alapja. És mert fordítva ül Orbán a lovon, ekként az ember majommá válásának folyamatában vállal részt egy olyan eszmei áramlattal, ami csak a keresztényi kultúrát hangsúlyozza, melynek gyökerei a legszorosabb kapcsolatban vannak a nagyhatalmi nemzeti földbirtokos és tőkés urainak érdekeivel... ennek propagálására milliárdokat költenek évenként. Orbánnál a kreativitás csak utánzás, ahol a munka társadalmában a „szabad” ember csakis a tőkének dolgozhat... és ezzel úgy „zárja” az egyént, hogy ne legyen képes a nyitottságra az alkotásban, a kívülről jövő új ingerek befogadására – imával elsötétítve a belülről érkező impulzusok elfogadására, ami elkerülhetetlenül váltja ki a földöntúli jobb életbe vetett hitét, ilyetén válhat alázatossá a türelmes földi életében, s a mennyei jutalom reményével vigasztalva olcsó mentességet így ajánl: Orbán jutányos áron ád jegyeket a mennyei boldogságra...

Sikerrel elnyomva az alkotó személy nézőpontjából a fiziológiai sajátosságokat, a temperamentumot, a személyes attitűdöket, szokásokat és értékeket. A mentális folyamatok figyelembe nem vételével pedig, a precepció, motiváció, tanulás, gondolkodás és kommunikáció lényegi részeit is elvetik, de ez igaz a környezeti és kulturális befolyások hatásának nézőpontjából is. A kreativitás produktumainak szempontjából az elméletek, találmányok és műalkotások, ha nem keresztényi és nem köthető rögeszméi kultúrájához, már elvetve! A KLIK a koordináló vízfej, van BECS és PÖCS és minden ostoba megokolása dolgaiknak... de nem veszik észre, hogy a vallás épphogy a szellemi és erkölcsi élet eldurvulásának – a társadalmi megalázottságnak egyik forrása – az eltompulás minden formájával nyomor jutalma és az elnyomásé, miként a nép ópiumaként, afféle szellemi pálinka, amibe belefojtják emberi mivoltunkat, csak valamelyest is emberi életre való igényeinket.

Ám, SOROS hibás mindenért, de Orbán a nemzetbiztonsági kockázat!

...ma divat lett az orbáni politikában ördögnek nevezni azokat (aki tenni akar – akik tenni akarnak), akik úgy mutatnak utat, hogy bebizonyítják- miként a gyakorlat – hogy az állami- és egyházi tevékenység, a mai életet teljesen átható erőszakon és képmutatáson alapul...

Cél nem a kreativitás, hanem hogy ne láss – és ne hallj!

 

Szőke Emil:

hatalom védelme?

 

véletlenül sem egylélegzetű csillagunk

te erre én meg arra – ki hogy tud

gonosz átkaitól messzebb

magad fogod már magadat vissza

hogy újra közötted

és közöttem a végzet legyen ítész

kezed fölébem így emeléd

amíg lehet

bár másképp nem is tehetnéd

hisz' ellened

a halálnak sincs fegyvere

...de miért mindig szándékom ellenére?

Eressz inkább szélnek

mert kedvem egyre fogy egy játszi öleléshez –

 

u.i.: Orbánnak mondanám: a rettenetes körülmények is nagyon kreatívvá tudják tenni az embert!

„Kreativitás nélkül nincs új ismeret, nincs tudás.”

(Somogyi Péter) 

2018. 02. 23.

--------------------------------------------------------------------------- 

...szaktárgyi curriculumok!

 

 

...lázadásra így bírva- bízva rég

valamire valamiként – ok hogy

félországom

igazi kínja ekként is rám ég...

...állattá lett

...állattá tett

az önkény – mit elviselni már képtelen vagyok! – (Szőke Emil)

 

Nem túl hízelgő képet fest Orbán Viktorról és kormányáról cikkében a The New York Times.

A lap hosszasan elemzi, hogyan indult el Magyarország a 2010-es választások, vagyis a Fidesz újbóli kormányra lépése óta az autokrácia irányába, illetve hogyan vált mostanra Orbán Viktor az Európai Unió legnagyobb politikai kihívásává.

A lengyel Jog és Igazságosság párt vezetője, Jaroslaw Kaczynski 2016-ben azt mondta, hogy Orbán megmutatta, nincs lehetetlen Európában.

Megmutatta például azt, hogyan lehet Putyin orosz elnöknek udvarolni, vagy Erdogan török elnököt dicsérni. De Donald Trumpnak is elsők között csapta a szelet, még akkor, amikor csak elnökjelölt volt az Egyesült Államokban.

...felidézik Orbán Viktor gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek a meggazdagodását, valamint Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az Elios-ügyét is.

A New York Times arra is figyelmeztetett, hogy a média jelentős része Orbánék hatalomban tartásáért dolgozik.

-----

Deutsche Welle szerint:

„Orbán populista "fake newst", azaz hamis híreket terjeszt a kvótaperrel, illetve az Európai Törvényszék abban hozott ítéletével kapcsolatban. Azt pedig egyenesen ostobaságnak nevezte, hogy a magyar miniszterelnök azért tagadja meg a muszlim menedékkérők beengedését, mert "inváziós erőknek" tartja őket. Hiszen a szóban forgó emberek a szíriai polgárháború elől menekülnek, Orbán viszont – úgy tűnik –, jó pontokat szerez azzal a magyaroknál, hogy a muszlimok befogadását úgy általában elutasítja.

Arra is felhívja a figyelmet Riegert, hogy a magyar kormányfő szándékosan összemossa a menekült, a menedékkérő és az illegális bevándorló fogalmát.

"Sem az EU, sem az Európai Törvényszék nem kényszeríti arra Magyarországot, hogy olyan migránsokat fogadjon be, akiknek esélyük sincsen menekültstátuszra. A kvótadöntés kizárólag olyan emberekre vonatkozott, akik már megkapták a menedékjogot."

Abban ugyanakkor igazat ad a szerző Orbánnak, hogy itt az ideje újabb vitát nyitni, azt ugyanis, amely az elmúlt két évben zajlott, s amelynek célja volt az EU menekültügyének reformja, újra és újra megakasztotta Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia. Nem mutattak szolidaritást, még vészhelyzetben sem.

"A szolidaritás Orbán Viktor szerint az, hogy azt teszi, ami számára előnyös"

– olvasható a cikkben. Riegert szerint ezen úgy lehet változtatni, hogy az EU nettó befizetői az uniós költségvetéssel nyomást gyakorolnak Magyarországra.” (hvg)

------------------

Olvasói vélemény

...és milyen az, amikor az Isten beleavatkozik a politikába papjai által?

Egy bencés atya gondolatai:

„Akárki – akármit mond – Orbán eddig többet tett az országért, mint elődei, akik csak a nagy adósságot halmozták fel!

Sajnos, a magyarokat, mint mindig, 1945 óta az a média irányította, ami nem magyar kézben van.

Agymosást csinálnak … nagyon sokan a médiának dőlnek be, és nem a tényeket nézik.

Becsmérlik, befeketítik Orbánt: az Istentelen Európai Unió, a külföldi multik, bankok és államok is (mint pl. USA és Németország), amelyeknek érdeke, hogy Magyarország csődbe maradjon, hogy felvásárolhassák az egész országot (mint Görögországot).

Erre még rájön a többi párt sárdobálása (főleg a szabadkőműves baloldalé, amelyek megpukkadnak az irigységtől, mert ők sohasem tudtak ilyen teljesítményt felmutatni, és nem is fognak. Amit viszont nagyon jól tudnak, kérni az IMF-től a rengeteg pénzt, amit aztán külföldre menthetnek.

Senki sem tökéletes, Orbán sem.

De Ő legalább egy bölcs ember, és mérlegeli mindazt, amit elért, azzal szemben, amit elmulasztott.

Megkapta az országot egy nagy adóssággal, erre még rájöttek a természeti csapások, mint: árvíz, a vörös iszap, a veres pataki cián szennyezés. Ezzel szemben megállította az ország adósságának további növekedését, védi a Keresztyénséget/Kereszténységet és a család szentségét az Unióval szemben.

Más államban az ilyen embert tisztelik és megbecsülik!

Nálunk?

Ez miért van pont fordítva?

Hát imádkozzunk érte!"

------------------------

Olvasói •Válasz•

 

- "Akárki – akármit mond – Orbán eddig többet tett az országért, mint elődei, akik csak a nagy adósságot halmozták fel!"

- 2010 óta mennyivel csökkent az államadósság? Bingó! A helyes válasz: 4000 milliárd forinttal NŐTT. Hadd kérdezzem már meg: és az eladósítókat felelősségre vonta valaki?

- "Sajnos, a magyarokat, mint mindig, 1945 óta az a média irányította, ami nem magyar kézben van."

- nem is, az már a felcsúti cigány kezében.

- "Agymosást csinálnak … nagyon sokan a médiának dőlnek be, és nem a tényeket nézik."

- bizony, így van.

- "Becsmérlik, befeketítik Orbánt: az Istentelen Európai Unió, a külföldi multik, bankok és államok is (mint pl. USA és Németország), amelyeknek érdeke, hogy Magyarország csődbe maradjon, hogy felvásárolhassák az egész országot (mint Görögországot)."

...csődben MARADJON? Hát nem arról volt szó, hogy Orbán, a szent, visszafizette az adósságot? Ha nem tetszik az EU, miért nem lépünk ki? A pénzét elfogadjuk?

- "Erre még rájön a többi párt sárdobálása (főleg a szabadkőműves baloldalé, amelyek megpukkadnak az irigységtől, mert ők sohasem tudtak ilyen teljesítményt felmutatni, és nem is fognak. Amit viszont nagyon jól tudnak, kérni az IMF-től arengeteg pénzt, amit aztán külföldre menthetnek."

Csókolom, a „szabad-műműves” baloldal miért nincs elítélve, betiltva, valós bűnei, az ország kirablása, tönkretétele, eladósítása, a 2006-os utcai erőszak, a koncepciós perek és a maffiakormányzás miatt életfogytiglani kényszermunkatáborban? Gyurcsány miért a parlamentben rikácsol, miért nem a rablánc végén? Nincs több kérdésem, ennyi mindent elmondott.

- "Senki sem tökéletes, Orbán sem."

Nem is tökéletesnek kellene lenni, hanem tisztességesnek. És tisztességes ember van, csak Orbán nem az.

- "De Ő legalább egy bölcs ember,"

a bölcs ember nem fél kiállni a sajtó elé, és nem fél kérdésekre válaszolni. A bölcs ember úgy indul, hogy tud mértéket és arányosságot tartani, és nem költ fűthető gyepű focistadionra, míg az országban kórházak omlanak össze, míg gyerekek éheznek.

- "és mérlegeli mindazt, amit elért, azzal szemben, amit elmulasztott."

Nem azt mérlegeli, hanem a teendőket.

- "Megkapta az országot egy nagy adóssággal, erre még rájöttek a természeti csapások, mint: árvíz, a vörös iszap, a veres pataki cián szennyezés."

Utóbbi lassan húsz éve volt, apropó, a vörösiszap-per hogy áll? Ott sincs felelős? Mindenkit felmentettek? Na, hagyjuk mán'...

- "Ezzel szemben megállította az ország adósságának további növekedését, "

Eltekintve attól, hogy nominálisan 2010 óta úgy nőtt 4000 milliárddal az államadósság, hogy 3000 milliárdnyi magánnyugdíjpénztári vagyont is beletoltak.

- "védi a Keresztyénséget/Kereszténységet"

ami farizeus melldöngetésen túl elsősorban gyűlöletkeltésben, hazudozásban és lopásban nyilvánul meg, furcsa, én MÁSFÉLE kereszténységet vallok

- "és a család szentségét"

tagadhatatlan, a vejünket nem hagyjuk éhezni....

- "az Unióval szemben."

csak magával szemben nem védi meg...

- "Más államban az ilyen embert tisztelik és megbecsülik!"

A bomlott elméjű hazug tolvajt, a buggyant focibuzit, akinek annyi a mondanivalója az országról, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője homokos török terrorista?

Köszönjük atya, leülhetsz, egyes.

 

Szőke Emil:

nézhetem

 

jaj nekem- nekünk

ha nem egyezünk

ha meg nem egyezünk

...itt csikorgó fogakkal üresen

áll a bál... ma kettős-szaván táncom

s a póráz feszes voltán

csöndes örömmel már

nézem

mert még nézhetem

szép világom így

melyet eddig láttam oly sokáig -

 

u.i.: „A politika legyilkolta a maga ezreit, a vallás viszont a maga tízezreit.”

(Sean O`Casey)

 

2018. 02. 23.

 -------------------------------------------------------------------------- 

Országgyűlés apropóján...

(egy sima vélemény csak)

 

Vona megszólalt! Sok igazság van abban, mit mond, de az oktatásról csak keveset tudnak, bár XXI sz-i technikák bevezetését tervezi, meg a tudatos testnevelést is... nem kellene erőltetnie. Látjuk Orbán mire ment a sporttal – a tudatossal...

Orbán csak menjen - szánkázzon a szinteken, élvezze a „flow” állapot hatását- politikusi mivoltából úgyis hiányzik mindig egy elem (pl. a kontroll), a hatás hatástalan marad... a politikusok meg tegyék képviseleti munkájukat, a tanár meg oktasson s adja hozzá az egyéni érzelmi képességeit is, a saját gondolkodását, képességeinek sajátos együttesét, akkor a gyermek nem vall kárt.

A nehéz problémák megoldását hagyjuk a szakemberre.

Laikusok kíméljék gyermekeinket! Nagyon nem jó, ha a politika mindenbe beleavatkozik...

A foci a pástra való, a testnevelés órákon gyakorolható, de a tantervből kihagyható!

Igen Orbánnak mennie kellene, de a „Jobbik” nem tudja egyedül megoldani e hatalom leváltását. Egyébként Vona sikeréért nem is drukkolok – ő egy piperkőc figura, aki ugyanazt tenné, amit Orbán. Csak azért nem tűnik ki, mert hatalmon még nem volt (nem is lesz), így minden csak feltételezés – részemről is.

-------

Választunk. Értem az aggódást, mi már mindkét térfélen megmutatkozik. Orbán, nem a Tiborcz ügybe fog belebukni... a Tao ügye is nagyobb ügy annál, ott a megdicsért MNB munkatárs Matolcsy is nagyobb probléma, amiként is a „kamrát” már úgy használják, mintha sajátjuk lenne! De ott a sportügy is... a stadionok – az elherdált milliárdok – miért-is a létesítmények fenntartását is, az ország vállára helyezte (amíg uralmon lesz, csak a közpénzre terhelheti) majd-utána a kihasználatlanság penész-ideje telepszik rá és bevégzi a „sírba-tételt”... lám az orbáni politika színvonala – a központi-akarat nyilvánvalósága, akként- hogy csak káosza itt, már az úri világ züllöttségével csak a nyomort biztosítja, hogy minden csak kirakati- amit ki is épít a maga fényezésére! Ám- öncsaló szerkezete, a látszatreformok ellenére is változatlan marad – mert kell rá az álszent hazug „törvényesdi” is, kellene rá a jóváhagyás is (amit a többség meg is ad még, az országgyűlésben) – ilyetén Orbán szigorú rendje érvényesülni tud... és sajnos érvényesülni is fog. Leválthatatlan – marad az életidegen valósága, mert nem értik a hívek, hogy mindent hazugságra alapoz. Az ellenzék meg ellenség már, akik ellen harcolni kell, mert muszáj - így magába roskad - „összeszárad” - ők sem értették meg és már nem is fogják megérteni, mert nem érzik át, hogy itt már diktatúra van... Orbán, sunyi módon sikeresen kiépítette azt - és nem látják be, hogy diktatúrát demokratikus eszközökkel leváltani nem lehet. Egyszóval: bukta van, bukta lesz!

-------

Pedig: „Drámai a helyzet Magyarországon: van 114 ezer fiatal, aki se nem dolgozik, se nem tanul. A Nemzetgazdasági Minisztérium ennek ellenére sikeresnek ítéli az Ifjúsági Garancia Programot, amelynek célja a 25 év alatti fiatalok munkába állása.

Meglehet, a kormány sikereket lát, ám a pályakezdők munkanélküliségi aránya magas, az OECD-átlag fölötti.

Pedig az Európai Unió minden segítséget megad az előrelépéshez: a kormány a 2014-2020 közötti időszakban összesen mintegy 190 milliárd forintot használhat fel uniós forrásokból arra, hogy segítse a 25 év alatti nem tanuló és nem dolgozó fiatalok elhelyezkedését.”

Az ellenzék (ami már Orbánék ellensége) gyáva!

...csak nyáladzás van. Lájtos semmittevés mellett adott szép szavakkal a gondolatviláguk is torpanásban – amiből átváltódás nincs (nem is lehet), ám a valódi szenvedést megtapasztaltatja a fiatalokkal, a kínból való élvezkedést, ahogy a politika intézni szokta dolgait: a „sáp” az övék! - a morzsák a szenvedőké... csakis ennyi. Nincs lázongás csak ideges félelem, nincs cél csak céltalanságérzet, nincs értelem sem csak értelmetlenség. Mikor mondják ki már, hogy az oktatásban nem megoldás a 18 éves korig a benntartás.. szakma kell és oktatás, de minőségi - ahogy a munka sem lehet az életuntság pótlója, úgy az oktatás sem gyermekmegőrzésre való. Mikor mondják ki végre, hogy a vállalkozók mondják meg mire/kire van szükségük, azt finanszírozzák is - majd ha pénzük bánja, akkor a kiképzett munkását nem lekezelőleg fogja „elkönyvelni”, hanem megbecsülni kényszerül őt – a fiatalokat megbecsülő magatartás és a jutalmazó megerősítés, megfelelő talajt adhat az optimális kibontakozásnak.

Véleményem érintőleges és túl általános is... de nem is célom a megoldás felvállalása, hiszen - ezért kellene tevékenykedni a politikának, de nem szószátyár módjára, ígéret-halmazzal, majd-utána a semmi valóságát nyújtva – dagonyázva a langy mocsárban... és jó-pénzért mindezt!

-------

...és akkor itt a Lengyel ügy, amiről semmit nem tudunk. Konkrétság nincs az ügyben, de van „barátság” – és van megint egy szarkeverés... megint Brüsszel ellen. Menjetek a picsába, de mind!

A politika szar... leszámolt a jogállamisággal, a többpártrendszerrel is lassan – harcol a világ ellen, szinte nincs is már zúg, ahol Orbán álságos sunyi politikáját ne ismernék. Erkölcstelen és embertelen is – nincs illő helyén a magyar, de a Lengyel sem sokáig, ha Orbán barátságát akarják magukénak! Lám a bűnbeesés már adott. Így a távlat, a lengyel-magyar barátságban eleve egymásnak, Brüsszel felé (vele szemben) az üzenete az eleve-egymás-ellen rendeltetésnek ad egy hiteltelen lényeget... már nem számítanak a tények, az érzések, de a kapcsolatok sem, ami számít az Orbán rögeszméje.

Tehát: ahogy egy mondásból tudhatom a barátság legnagyobb próbája nem az, ha a magunk hibáit tárjuk fel barátunknak, hanem, ha neki tárjuk fel az övéit.

Soltész figyelmébe ajánlanám, persze, csak ha érti...mert a szavakat mint jó keresztény, már nagyszerűen kiforgatja (persze-hogy mindig másnál találva hibát). Kit véd, mit véd – mert a lengyel-magyar barátságot biztos nem – de kampány van és a figyelemelterelés szüksége, még Tiborcz ügyben is!

Megjegyzem: a „barátság” dolgában, csak és kizárólag most az ellenzéki pártokkal értek egyet!

Lengyel-magyar barátsághoz még annyit fűznék hozzá, hogy Orbán a lengyelek hamis barátja!

„Az igazi barátok azok, akik akkor vannak mellettünk, amikor jól megy a sorunk. Szorítanak értünk, örülnek a győzelmeinknek.

A hamis barátok pedig azok, akik a nehéz pillanatokban jelennek meg, azzal a búval bélelt, "együttérző" arccal, pedig valójában kapóra jön nekik a szenvedésünk, hogy ezzel vigasztalhassák magukat nyomorult életük miatt.”

(Paulo Coelho)

 

Szőke Emil:

kakaslépésekkel

 

...ki lesz ennek az országnak

nagybecsű földesura?

Költői a kérdés

már minden meggyalázva

forr is epém

mennynek kövét kívánva rája...

lelkendezés

vagy fintorgása (?)

kérdése ízlés

műveltsége bánja -

elég- elég- nekem rég

„...a tél-nyúzta föld facies Hippokraticája...”

itt így

még bírom a szenvedést

mit csak jószerencsém óv ma

de már nem sokáig ---

 

u.i.: Az ellenzéknek pedig Kölcsey Ferenc szavaival üzenek: „Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.”

2018. 02. 21.

 ---------------------------------------------------------------------------

Orbán és a semmitmondás...

 

Lám csak lám - érted nőtt új szolgahad Király!

Bárcsak egy fogad lenne barnább (!)

...de így egészben- kacag rajtad a rég is

miként csalfasággal terheled a mát! – (szőke

Orbán beszéde egy szempontból nagy teljesítmény volt,

egy órát úgy beszélt, hogy semmit nem mondott. Ismétlés volt a tartalom, semmi új- mit ne hallottunk volna eddig. Kirakat fényes, ők a hitelesek mindenben, a valóság meg nem számít. Meg sem kell hallani a panaszokat - így súgja azt, hogy másnak sem kell vele foglalkozni. A birkák bégetnek, vastapsolnak, díjazzák a szini előadást és hálásak, mert semmi ígérethez nem kell már kötni magukat.

Nyernek, mert más nincs, aki – helyettük – megvédené az országot, a külső támadásoktól.

Ilyetén az elmúlt idők beszédeinek lényergi mondatait hallottuk vissza. Köpönyeget kiforgatta már sokszor, pókhálósodott az- így csak kiszínezni kell, és a szivárvány összes színét felhasználva - még így is – lelkesedést tudott önteni hallgatóságába. Megdicsérte munkatársait, kiemelte munkájuk fényes oldalát, kijelölte az új ellenséget, az ENSZ lett az – Soros és embertípusai ellen a harc folytatólagos marad... itt semmi újnak nem lehet helye. Tartalom nélküli beszéde csak a kultúránkra vonatkozott, igen a keresztényire... és a migránsozás ellen az erőfitogtatása még. Magyarországon csak Fidesz siker van- és az az ő várakozásait is meghaladta, ezért előrébb is vagyunk mint azt vártuk. Soha rosszabb ne legyen... hát csak ennyi. Már az ígéretekhez sem vette a fáradságot... nincs is mit számon kérjünk rajta. Ennyire biztos magában!!

Amit kiszűrtem, a brüsszeli vezérek ellen folytatja harcát... nyugat a hibás, ezzel az irányt is kijelölte. Marad a diktatúrákkal a barátság, és a Putyin -féle barátságot kívánja élveztetni velünk is...

Megjegyezhetem, hogy a kilépés az EU-ból hamarosan valóság lehet (felvetődik bizonyosan, de...). Pláne ha pénz sem lesz – ámbár, mert Orbán a jövő letéteményesének képzeli magát, ekként a harc folytatódik és a végsőkig elmegy, mert tudja, hogy a brüsszeli „idióták” őt kirúgni soha nem fogják... inkább lehet valósággá az- így, hogy Európán belül egy kis csoportot hoz létre, mint a V4-k, de várja az olaszokat és Ausztriát is támogatónak... valamint a horvátok észre-térését is.. stb.

Tehát van még muníció, amit felhasználhat az Eu ellen.

------------

Az ellenzék (ezt én teszem hozzá- immár ezredszer), ha nem fog össze, Orbán leválthatatlan lesz. Ebbe a „Jobbik” párt is beletartozna, de az LMP is... Vegye ezt figyelembe az MSZP, a DK is!

Aki összefogásra most képtelen (pláne az Orbán értékelő beszéde után), csak mert nem akarja, az hazaáruló és aljas, az én szememben!

Összefogás kell és ha kell koalíciós kormány alakítástól sem kellene idegenkedni.

Más lehetőség nincs!

Vagy marad Orbán és életbe lép a kicsinyes bosszú, kiebrudalva mindenki, legfőképp, ki az ellenzékkel összefogott. Sajtó, ha nem nemzeti, ha nem az ő elképzeléseit fogja majd hirdetni, azt megszüntetik, vagy beleolvasztják egy nemzeti sajtóba. Lesz üldözés is. Karácsonv meg- mint „csődgondnok kivezeti az MSZP-t a parlamentből, mert ez a dolga...” stb. stb.

Többet erre az orbáni beszédre időt pocsékolni nem kell... ide nem hit kell már, hanem tettek kellenek!

Addig dönts, amíg lehetőséged van dönteni.

Ha te nem teszed meg, a döntés akkor is megszületik, csak nélküled, de abba már nem lesz beleszólásod. Már azért sem, mert egyazon percben nem léphet két irányba az ember! Most kell dönteni, de nem dumákkal!

Az igazán kínos mindig az volt, amikor döntenem kellett, ez okozta mindig a legnagyobb kínszenvedést. Viszont amint meghoztam a döntést, attól kezdve nem haboztam többet, hanem egyszerűen csak véghez vittem, amit elhatároztam - és rendszerint hatalmas kő esett le a szívemről, hogy már minden eldőlt.”

(Stephenie Meyer)

 

Szőke Emil:

nagy szavak árnyékában

 

...valamiféle tavaszi friss

szél kéne

...locsog az idő és a fő- a nyelv itt -

 

ahogy tocsog benne a borzongás vezére

...mert évi-öröm mulat itt mord

minek baloldali bejára sem népi

meg-hogy most

a rét sem zöld

a mese meg gyermekin sorolt

és az álmodozás rajta már

annyira magánybeli

mint az idő locska szava itt -

...égbe tört

áldásért sír

és ostobán

egybefésült igába hajt- romantikával -

 

...ám ha egy nap tízet él

bárki- bármit is beszél

megmentve itt- konszolidált körülmény -

 

...úgy lassacskán

hogy idő-előtt keservesen

lelkére csukódik űzött-képe

- politikájától űzetvén-űzve -

...már nem is tudja

hányadán van

a világgal -

 

ravaszul (!) - mondja...

s adja magát egyre másra

miként tagadja rég

ami benne ég:

törpesége -

„s ki vele lépett s lépne még

mögötte is csak messze lép”

ahogy

nagylelkűségét veti

egy kiszámíthatatlan jövőért...

 

izzad tapasztalata

eleve

kínlódik történelme benne

s bár búcsúztatja és siratja

így kancsalra vett látásmódban

csak ontja-

ontja a nagy szavakat

miként harca ragadós bogáncsa rajta

 

...ám ott kényszere

a belső

- így már csak maga előtt hajt térdet

akarata

...s már hite „búcsúztatja és siratja

hagyja szaladni hagyja hagyja” –

 

2018. 02. 18.

-------------------------------------------------------------------------------

Keresztényin... avagy a 'kultúra meghatározója!

 

 ...pfuj! - egyenként egyénítve

mégis leleményes rosszallással

tűröm el

hogy lelkemben

már „kötés kell a sebekre”! - (szőke)

 

Kétféle gondolkodásmódot ismer a filozófia és a tipológia: egyik ember azt hiszi, amit lát, a másik azt látja, amit hisz.”

(Mátrai László)

1000 éve Nyugat-Európa kényszerítette erőszakkal ránk a kereszténységüket amihez nekünk valójában semmi közünk.

Nem magyar érték!

Lerombolták a magyarság ókorban gyökerező vallási és társadalmi építményeit. A magyar pogány papokat és tudósokat, akik a nemzeti öntudat letéteményesei és a hagyományok őrzői voltak, törvényen kívül helyezték leölték, áldozati helyeinket, vallásos képeinket és szimbólumainkat felégették, szobrainkat, magyar ősi értékeinket összetörték, elföldelték. Az ősi emlékeket őrző feljegyzéseket megsemmisítették, az önálló magyar írásmódot, a mértani vagy geometrikus (rovás-) írás használatát betiltották.

Azokat a vezető személyeket pedig, akik ezt az oktalan pusztítást kárhoztatták (mint Ajtonyt és Gyulát) kardélre hányták, vagy egyéb drasztikus módon végeztek velük.

Később a pápa egy büntető hatalommal is felruházott bizottságot küldött Magyarországra, élén egy német nemzetiségű kivizsgáló pappal (inkvizítorral) azzal a feladattal, hogy a magyar lelkekből a pogány-magyar nemzeti értékek utolsó nyomait is kitépázza.

Ha ez 1000 éve nem történt volna meg, most hazánk kultúrája, vallása talán olyan színes és izgalmas lenne mint pl. Japáné.

De sajnos erőszakkal beolvasztottak minket egy tőlünk nemzetidegen egységes vallásba.

(forrás: facebook)

-------

...és a tények napjainkban:

„Háromszor több pénzt kapnak az egyházi iskolák, mint az államiak, de az államtitkár szerint ez természetes

Mi más is lehetne?

Nyáron foglalkoztunk részletesen azzal, hogyan részesíti előnyben a kormány az egyházi iskolákat: egy-egy állami iskola diákjára jóval csekélyebb normatív támogatás jut, mint az egyházi intézményben tanuló fiatalokra, és az egyházi iskolák felújítására valahogy sokkal szívesebben költ a kormány. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) tavaly például az Alkotmánybírósághoz (AB) fordult, amiért az állam súlyosan diszkriminálja a saját intézményrendszerébe járó diákjait azzal, hogy az egyházi iskolákat egyre inkább helyzetbe hozza.

Nem nehéz megtalálni ennek az aránytalanság az okát, hiszen Orbán Viktor már három évvel ezelőtt olyanokat mondott, hogy az egyházi iskolarendszer „annyi jó magyart és jó szakembert, tudóst, papot, lelkipásztort, katonát, édesanyát és édesapát adott a nemzetnek”. Vagyis elkezdett kiépülni egy elit egyházi iskola-hálozat.

Persze mindig érdekes, amikor a kormány egyik képviselője magyarázza meg, hogy miért is van ez így. Ma Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára tett erre egy kísérletet, bár különösebben nem erőltette meg magát, az MTI tudósítása szerint ugyanis azt mondta, teljesen természetes, hogy a kormány támogatja az egyházi iskolákat, kiváltképp akkor, amikor szerintük „a magyar emberek túlnyomó többsége fontos értéknek tartja a kereszténységet az életében”.

----------

Bár az sajnos nem derült ki, hogy mindemellett miért is kell az állami iskolákat kivéreztetni.

(magyar narancs)

-------

És Orbán csak mondja, csak mondja – már külföldiek előtt is, csak a szenteltvizet locsolja magára:

s világin folytatja a szarkeverést a nagy keresztény...

„Ez azért fontos, mert az átalakuló világban a politikai viták középpontjába mindenhol az identitáskérdések kerülnek majd, ez Európában látható a leginkább, mert a migráció felerősítette ezeket a kérdéseket”

sulykolja beléjük a szavakat ez az (nem ő) identitászavaros akárki, aki azt sem tudja már mit beszél, pláne nem azt, hogy mit tesz, és még így is figyelem övezi (?!)

Hangsúlyozta: a budapesti ülésen döntöttek arról, hogy elindul a CDI ifjúsági szervezetének megalapítása, a Kaukázusból érkezett pártok közelebb léptek a szervezethez, új tagokat fogadtak be Latin-Amerikából és Közép-Európából, továbbá a térség magyar pártjainak nagy részét is felvették tagnak a CDI-be.

Orbán kifejtette: Magyarország is olyan európai ország, amely leginkább saját magára és Európára figyel, és kevesebb figyelem jut az Európán kívüli politikára.

A CDI - amelynek csaknem 20 éve az egyik alelnöke - bizonyos értékek, a kereszténydemokrata értékek mentén egy világszerveződést próbál létrehozni, és ebben rendkívül sikeres

A cél az, hogy minél több ország valamely pártját integrálják a szervezetbe, és az erre vonatkozó döntések ma megszülettek - közölte.

...kijelentette: vannak pillanatok, amikor különösen fontos a CDI, és most olyan időszak elején vagyunk, amikor az ilyen szervezetek rendkívül lényegesek lesznek, mert a világ jelentősen változik körülöttünk.

...a CDI képes jó kérdéseket feltenni a jövőre nézve, és "ez szép küldetés".

Andrés Pastrana, a CDI elnöke, Kolumbia volt államfője a tájékoztatón arról számolt be, hogy Budapesten 18 új pártot vettek fel a szervezetbe, s immár több mint 100 a társ- és testvérszervezetek száma. A politikus a tanácskozást a jövő generációjának felkészítése szempontjából is fontosnak ítélte.

Az elnök köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért találkozott Antonio Ledezma venezuelai ellenzéki politikussal, aki el tudott menekülni az országból.

Jelezte azt is: biztos abban, hogy a választáson győztesként ünnepelhetik a Fideszt.

Antonió López-Istúriz, a CDI főtitkára, néppárti európai parlamenti képviselő egyértelműnek nevezte Orbán Viktor vezető szerepét a közép-európai és balkáni ügyekben,

továbbá létfontosságúnak ítélte, hogy egy ifjúsági szervezet is megjelenjen a CDI berkeiben.

A Fidesz is ekként indult még a kommunista hatalom ellenében, ezt példaként tudják felmutatni - jegyezte meg.

A főtitkár a szervezet törekvései között említette, hogy foglalkozzon az elszegényedéssel és a társadalmi egyenlőtlenségekkel.

Azt is megerősítette:

az összes tagszervezet vállszélességgel kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett a választáson.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy a szövetség eddigi megfigyelői státuszát megváltoztatták és teljes jogú tag lehet.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke reagálásában azt írta, a tagfelvételt tavaly kezdeményezte a szövetség, amely fontosnak tartja a magyar közösség hangját a nemzetközi fórumokon is hallatni, a maga eszközeivel a globális közpolitikák alakításához hozzájárulni.

Hozzátette: az elmúlt kétezer évet nem szabad feladni, keresztény örökségét ezután is bátran kellene vállalnia a kontinensnek.

(MTI)

------------

Befejezésként még egy érdekesség:

A szakértők szakértője kimondta: "Szavazzanak a Fideszre"

– ő pedig ne más mint Nógrádi György!

Nógrádi "szakértő" György szerint azért nem lőnek a menekültekre a határon, mert annak rossz lenne a sajtója.

Folytatva:

...a határokat védeni kell, az országot biztosítani kell, úgy hívják, hogy Fidesz. Pont. Tisztelettel kérem önöket, hogy áprilisban legyenek szívesek így szavazni.

...és nem szakadt rá az ég!

 

Szőke Emil:

egy érzés

 

Csak kerengek és kerengve szédülök

e jelenben-

- megbolondultam -

érzem magam magamban

mint ki megbuggyant

itt pislogva a napokban

és látva

hogy ily okkal

miként vagyok elevenen

„bunkóként földhöz ragasztva”

egy torz tükörben...

 

- egyszerre két-fele megy érzése

bennem

...kétségre (szívben és lélekben)

dolgozik is az szépen rendben

- megkergülve kereng bennem -

s a zajverések levegőjén végre

így már hiún szíja hittel

létezésemet el

a visszatükröződésekben -

 

u.i: „Semmi a hit, minden a tett.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

 

 

2018. 02. 18.

 

-----------------------------------

Karácsony és a baloldali unortodoxia...

Jobb később, mint soha.

 

 

„Karácsony szociális demokráciáról, a "nagytőke" visszaszorításáról, egyenlőségről kezdett el beszélni, ami merőben szokatlan gesztus Magyarországon egy ún. demokratikus-baloldali párt képviseletében. Ő megtette. Baloldali unortodoxia. Jól tette? Jól.

 

ha már...

 

ha már van vadász

és hű eb is...

éljenek idelenn még sokáig

bár a vad-kény bizonytalan – (szőke)

 

Karácsony G. azt mondta:

"A szociális demokrácia azt jelenti, hogy szakítunk azzal a három évtizedes modellel, amikor a gazdaság növekedését arra akartuk alapozni, hogy idecsalogatjuk Magyarországra a külföldi tőkét. Az elmúlt nyolc évben a Fidesz sokkal messzebb ment el, mint bárki más ebben a filozófiában. Bármit is mondanak a multikról, kétszer annyi egyedi támogatást adtak nekik, mint bárki korábban. Szándékosan szétverték a szakszervezeteket, szándékosan lenyomták a béreket, szándékosan szétverték a munkavállalói jogokat, szándékosan szétverték az oktatást, hogy (sic!) tálcán kínálják a külföldi tőkének a magyar munkavállalókat. Letérdepeltették őket a nagytőke előtt. (ováció) Ezen fogunk változtatni, és egy olyan Magyarországot építünk, ahol nem a tőke kiszolgálása, hanem az emberi tőkébe való beruházás lesz a jövő záloga." (forrás: 1000 A Mi Hazánk)

------------

Karácsony szociális demokráciája!

(nem a teljesség igényével, csak itt-ott érintőlegesen vázolva)

A politikának világos orientációra van szüksége.

Csak az éri el célját és képes másokat is lelkesíteni érte, aki egyértelműen meg tudja nevezni tevékenysége célját. Nyilvánvaló, hogy a szociális demokrácia tartalma nem merev, örök időkre bebetonozott fogalom.

„...a szociális demokrácia abból él, hogy a polgárok rendre vitáznak róla és elkötelezik magukat mellette.”

A szociális demokrácia nem egyértelmű fogalom – hiszen csillog, és a legtöbben különböző

értékekkel kapcsolják össze. A fogalomnak gyakran társadalmi töltete is van, mivel a társadalomban hat, és különböző érdekcsoportok tartanak rá igényt, vagy utasítják éppen el.

Több helyen is megkérdőjelezhető az, hogy az alapértékeket a valóságban érvényesítik-e és ezáltal azokat a társadalmakban ténylegesen átültetik-e a gyakorlatba. Ez nem elméleti kérdés, sokkal inkább a különböző országokban és régiókban a társadalmi szereplők szociális tárgyalóképességének és erőviszonyainak függvénye... a szociális demokrácia az alapértékek és alapjogok felé orientálódik. Normatív eszmekörében és valóságos hatásával ezek alkotják a politikai iránytűk kapaszkodóit és fordulópontjait.

Szabadság kérdésében:

„A szabadság az a jog, hogy mindent megtehetünk, amit a törvények

megengednek. Ha egy polgár megtehetné azt, amit a törvények megtiltanak, úgy már nem lenne szabad, mert ugyanez a hatalma a többieknek is meglenne.” (Montesquieu 1992. 212.)

 

A szociális demokráciával szemben támasztott követelmények a szabadságról folytatott vita alapján:

• Legyen alapvetően biztosított és garantált az egyén szabadsága, valamint a társadalomban és annak döntéseiben az aktív részvételt biztosító szabadság.

• A szabadság előfeltételezi, hogy minden ember ténylegesen megélhesse a szabadságot. Ehhez társadalmi intézkedésekre és intézményekre van szükség, amelyek mindezt lehetővé teszik. A szabadság mint alapjog formális érvényesülése nem elegendő.

• A szabadság előfeltételezi, hogy a politikai döntéseket demokratikusan hozzák.

• A szabadság előfeltételezi, hogy az emberek felelősséggel és ésszerűen cselekedjenek. Egy demokratikus társadalomban ennek biztosítása az oktatás és nevelés feladata.

Az igazságosságról szóló vitában mindenekelőtt két különböző modell szembesül:

egyrészt a szociális és anyagi javak elosztásának igazságossága,

másrészt a hozzáférés igazságossága,

hogy a társadalomban emberek csoportjai milyen elismerésben részesülnek, és hogyan jutnak társadalmi pozíciókhoz (tehát a szociális státus). Ez olyan vita, amely politikailag is lecsapódik és elméletileg is zajlik. Viszont az elosztásigazságossága és a hozzáférés igazságossága között meglévő szigorú különbségtétel kölcsönös előítéleteken alapul.

Pillanatnyilag megfigyelhető, hogy ez a célcsoport – mint a történelmében már korábban is – nem utolsósorban a szabadság és egyenlőség kérdése mentén polarizálódik.

------------

A szociális demokráciához kapcsolódó elvárások, amelyek az igazságosságról folytatott diskurzusból erednek

• Az igazságosság az az alapérték, amely anyagi és nem anyagi javak elosztásáról szól. Ám a szociális demokrácia sem hivatkozhat egy, az igazságosságról alkotott egységes fogalomra. Legitimációs alapként az igazságosság társadalmilag hatásos érv, elméletileg azonban vitatott.

• Az igazságosságot a különféle társadalmi területek szerint különbözőképpen kell definiálni.

• Az igazságosságot a javak egyenlő elosztásaként önmagában nem kell megindokolni.

Az eltéréseket az igazságosság szempontjából kell definiálni és megtárgyalni.

• Igazi szabadságot igazságosság nélkül nem képzelhetünk el.

A szolidaritásról folytatott vita a szociális demokráciától a következőket követeli:

• A szolidaritást a társadalmon belüli szociális kötődésként a társadalmi intézmények ugyan

előremozdíthatják, ám nem hozhatják létre.

• Szociális demokráciában megvizsgálandó, hogy állami és civil intézmények hogyan hatnak a szolidáris összetartásra.

• A szolidaritást mindig a szabadság és egyenlőség megvalósulásának összefüggésében kell

vizsgálni.

A szociális demokrácia politikai zászlóvivőinek fő feladata abban áll, hogy a szabadság, igazságosság és szolidaritás elveit a munka új világára alkalmazzák.

Semmi nem utal arra, hogy az aktív munkavégzés a jövőben elvesztené helyi értékét a participáció vagy az elismerés hajtóerejeként. A szociális demokrácia arculatát a jövőben is az jellemzi majd, hogyan dolgozik a társadalom. Az évtized végén történt válságok tapasztalatai alapján ez most erősebben, mint bármikor korábban, azt jelenti, hogy a szociális demokráciában a gazdaságot és a munkát demokratikus elvek alapján kell megszervezni.

------------

Tehát

„Karácsony Gergely annyit csinál, hogy balról előzi a nemzeti szocialista retorikát, ti. kommunista retorikával.

Hazudik sok kijelentésében? Naná.

Kell ennél több a népünknek? Persze, hogy nem.

Több esélye van ennek a retorikának, mint a polgári konzervatív/liberális stb. (civilizált) beszédmódnak? Sokkal.

Mire elég? Meg fogjuk látni.

Beljebb leszünk azzal, ha viszonylag jól szerepel? Igen, mert a választások egyetlen reális ellenzéki célja a politikai pluralizmus erősítése, csaknem teljesen mindegy, hogy a jelenlegi választékból kinek a becsúszásával.

De Karácsonynak és régen sült új pártjának most nagyobb esélye van erre, mint két napja volt. Már ha tényleg értik, amiről beszélnek és akarnak vele kezdeni is valamit (ami a szocikat ismerve távolról sem biztos).

Karácsony elkezdett baloldali térfélen játszani -- úgy, hogy azt nem felejti el először létrehozni. Ez legalábbis a legjobb olvasata a beszédének.”

(1000 Mi Hazánk)

 

Szőke Emil:

élni vagy halni?

 

...fejekbe a gond ver tanyát -

menekülnék már

de nem tudok

...kicsiny itt a magánvagyon -

élek- ez összesen...

ámde parancs sok – hát

béke veled még időmben

engem vár a sír - ne sírj

ha nem látsz

de lásd

a kín fészket vert szívekben - már

láthatod példámból is

életünk egy perc csupán -

 

...bár magamtól

elfutni már nem tudok

így sem

úgy sem

hiába űzöm szívem háborgó nyomorát!

...nyomomban mindig ott

a nyereségvágy –

 

 Az igazság csupán a mi fantazmagóriánk.

Egyetlen szó.

Egy erkölcsi mankó, melyre mindig rátámaszkodhatunk, ha szimulálunk. Bálvány, ami elé letérdelünk, de közben minden egyes alkalommal be akarjuk csapni. Alkalmazkodni tanítjuk, hogy legyen hajlékony, és ha így sem felel meg nekünk, akkor megtagadjuk, vagy tudomást sem veszünk róla.

„Az igazság néha álarcot visel.” (Charles L. Grant)

 

2018. 02. 14.

 ---------------------------------------------------------------------------- 

Kitörés...

 

így löknek örvényekbe

és semmi szó – vagy csak az- tőlem- tőle a végtelenbe

újbóli félelembe – (szőke)

 

Mit ünnepelnek... hogy az emberi butaság határtalan – ja- hogy ez megemlékezés a „hősökre”, akik a parancs ellenére belerohantak a jövendő bizonytalanságba (a biztos halálba). Vaj' tudatában voltak az elbukás tényének? Mindenképp... sokan öngyilkosok is lettek. A küzdelem elveszett, ezt tudniuk kellett és azt is, hogy az embertelenség mindennapos mozzanataival jutottak a végső megoldásig

- hisz mindannyian olyan eszmék szolgálatában álltak, melyek az emberiség pusztulását hozhatták volna el.

„Az ügy abszurditása, hogy mindez nem az érintettek esküje értelmében, hanem annak ellenére történt.

Hitler ugyanis mindenféle kitörést megtiltott. Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer, a budapesti német csapatok parancsnoka katonailag teljesen értelmetlen, ráadásul Hitlerrel is szembemenő kitörési utasítása a német félnek semmilyen előnyt, a szovjetnek pedig semmilyen hátrányt nem okozott.

Legfontosabb következménye mintegy húszezer özvegy és árva, akik, illetve akiknek leszármazottai zömmel még ma sem tudhatják, hogy az értelmetlen hadműveletbe belehajszolt rokon ma hol nyugszik.”

Az életben maradottak közül egyikük sem arról áradozott, hogy Európát kívánta volna a budai hegyekben megvédeni.

Az az emlékezetkultúra, amely ebből az eseményből hősies mítoszt kreál, valójában azok emlékét is arcul csapja, akikre emlékeztetni kíván.

---------

„MÁR BUDAPESTEN IS VONULHATNAK A NYILASOK”

Szombaton szélsőjobboldali, hungarista szervezetek tartottak megemlékezést Budapesten, a Kapisztrán téren a kitörés napjára emlékeztek a következők: a Magyar Nemzeti Arcvonal, a Pax Hungarica Mozgalom és a Hungária Skins. Az előre bejelentett demonstrációt a rendőrség tudomásul vette.

 

Szőke Emil:

a rigmus...

 

Létemben – az „őskoponya”

mégis hallgat - már a fagyban -

még mindig nesztelenül

...és „nyugalmával szívében múltat-

jövőt mit sem bánva” hagyta rám

az időt

így fesztelenül

hogy

hagyta továbbsuhanni már...

mivel istenné nőtt-

szellemmé nőtte ki magát

...tovább – tovább...

egyetlen percet sem gondolhat már magára

az ember

...tehát nyugodtan útra kelhetek –

 

u.i: Az a magyar kormány, amely az elmúlt években Budapesten meg tudta akadályozni a neonáci felvonulásokat, nyilván megtehetné ezt most is, ha akarná. Ha nem teszi, annak oka van.

Talán meg akarja mutatni az elégedetlenkedő zsidó szervezeteknek, hogy egyedül rajta múlik, megvédi-e őket a náciktól, ezért jobb, ha meghúzzák magukat. Stabilan működő demokráciában az antifasiszta ellentüntetők száma rendszerint sokszorosan felülmúlja a nácikét. A tekintélyelvű Orbán rendszerben viszont a baloldal elsorvadt és a zsidó szervezetek az államra hagytak minden ilyen feladatot. (Lásd Orbán Viktor kijelentését: „Mi, magyarok megvédjük zsidó honfitársainkat.”)

Talán az elszabaduló társadalmi elégedetlenség (pedagógustüntetés, zúgolódó kórházi dolgozók, stb.) légkörében a kormánynak kisebb gondja is nagyobb annál, hogy néhány tucat nácival foglalkozzon. Ámbár a többéves munkával felépített imázst teszi kockára a kormány, amikor a masírozó nyilas-utánzatok elé nem gördít akadályt.

Persze értjük: a szükség nagy úr, és azt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a zendülő pedagógusok országos szimpátiát vívjanak ki maguknak. Ha ennek egy kis náci masírozás az ára, azt nagyvonalúan megfizetik. (forrás G.J.)

----------

Sok a méreg az emberiségben, a környezetben.

Ez robbanáshoz fog vezetni. Nézzétek meg a kommunizmust levetett országokat. Mit vettek fel helyette?

Nacionalizmust, sovinizmust, rasszizmust.

Negyven évig minden szót beléjük fojtottak, most a gyűlölet tör felszínre belőlük. Karizmatikus vezetőt keresnek, s furcsa módon azokban látnak karizmát, akik fröcskölnek. Sercegve égő gyújtózsinórok nyomába szegődnek.

Fajgerincről locsognak.

Évtizedekig altatták az értelmüket, és most, elhalt értelemmel, hogyan lehetnének szabadok? Mégis bevették, hogy azok, a választásban is. Két kézzel kapnak a közéjük szórt üveggyöngyökért, miként hajdan az indiánok. Most kérdezzétek meg az indiánokat! Ők is megünneplik a Kolombusz-évfordulót?!

„Minden kormányzat legnagyobb erőssége a gyönge ellenzék.”

(Juhász Gyula)

 2018. 02. 12.

  ------------------------------------------------------------------------------

A váltók szövetsége, avagy a hév napja!

 

 

Mámorban?

 

...bort kortyingat az akarat

így bizony

...senki se sírt sorsa miatt! - (szőke)

 

Az MSZP -s változások szövetsége, kicsinyt olybá tűnik (nekem legalábbis), hogy előre ivott a medve bőrére. Ünnepeltetik magukat, pedig az elmúlt nyolc évben csak dagonyáztak (MSZP). Molnárnak és Kunhalminak mondanám, több szerénységet, és kevesebb idétlen puszi dobálást, ha lehet. Ha győzünk...mert Karácsonnyal vagyok, akkor a végén legyen ünnepünk (!) - és az már okkal. Lehessen számon-kérni minden megnyilatkozásukat, ígéretüket majd. Nem lesz könnyű dolga a váltóknak, ez látszik... remélem tudja ezt Kunhalmi és Molnár Gyula is. Tehát csakis győzelem esetén, addig több komolyságot, ha lehetne kérnem. Karácsonyról „lesír”, hogy minden szavát komolyan is gondolja, míg az MSZP-sekről, az eddigi tevékenységük alapján, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy mindig is többet mutattak magukból, mint amit valójából tudtak. Én, ezt megvezetésnek tartom, még akkor is, hogy a szövetséget elfogadtam....

Orbán kongresszusa még előttünk van...

sok múlik azon, milyen hitelesen fognak majd hazudni ott a jövőről. Ugyanis hívő, már van elég - beregisztrált külhoni magyar is... fanatikusok még többen...

Az orbáni-politika „sikere” csak tovább rontja a közvélemény általános hangulatát… amit mond, annak mindig az ellenkezője igaz. Tudjuk és mindig is tudtuk, Orbán esztelensége a konfliktusok gócát hozta - a jövőben csak folytatódik - ugyanígy külföld felé is, hiszen tiszteletben nem tartja más népek jogait sem, bár hirdeti fennen, hogy egyetértésben kíván élni velük, de hátba döfi, őket, mint saját népét! Már mindent eláraszt a káosz, mit épp ők a hozott törvények kapcsán teremtettek meg…

Azt is tudjuk:

a „diktátort” nem köti az adott szó, sem ígérete, sem programja (ha a „Folytatjuk” szót annak lehet nevezni)… változtatja kényre - kedvre, ha úri kedve úgy hozza! Hiszen tartalmatlan és mindig az éppen adott aktualitással töltődik ki.

A kötelezettségeket és szerződéseket, mint vállalásokat semmissé teszi, rövid időn belül képes az ellenkező változtatásra! Ellenőrizhetetlenség és félelem van, szövetségese a feledékenység és a hiszékenység – a közvéleményre és a népre csak megvetéssel tekint! Mire is való, hogy nyomorúságunkat mélyíti, most láthatjuk…

----

Facebokon olvastam e felsorolást:

Íme, a Fidesz által elkövetett bűnök sora, melyek közül már egy is elegendő lenne ahhoz, hogy elzavarjuk ezt a korrupt bandát.

„Korrupció

Soha nem volt még ekkora mértékű, ilyen pofátlanul kivitelezett, és ennyire bántóan következmények nélküli rablás az országban. Az elmúlt nyolc évben több ezermilliárd tűnt már el innen-onnan, főként uniós forrásokból. Ezt a rengeteg pénzt pedig a mi és a gyerekeink zsebéből húzták ki. Ma egy olyan országban élünk, ahol nem a tudás, hanem kizárólag a hatalomhoz való lojalitás számít. Ahol az a Mészáros Lőrinc zsebeli be sorra a közbeszerzéseket és kebelezi be (pontosabban Orbán, Mészároson keresztül) lassan az egész országot, aki két értelmes mondat megalkotására sem képes. És ahol a miniszterelnök lánya, veje és kegyeltjei folyamatosan gazdagodnak, persze a „saját lábukon állnak”, úgy, hogy közben a miénket tapossák.

Migránsok, Soros, Soros, Soros, migránsok, migránsok

Ez a kormány évekig az emberek szemébe hazudott, gyűlöletet keltett, félelmet generált. Milliárdokat költött hazug propagandára. Közben több ezer menekültet és tízezernél is több gazdag migránst fogadott be.

Kinyírták a demokráciát

Azt az eszmét, amelyért a történelem során számtalan honfitársunk harcolt és veszett oda, azt, amire mi, magyarok olyan érzékenyek vagyunk. Ma nem külső, sokkal inkább belső ellenség pusztít. A markukban akarják tartani az egyházat, az iskolákat, az újságírókat, a nyugdíjasokat, a közszférában dolgozókat, mindent és mindenkit.

A Fidesz már régóta nem foglalkozik kormányzással, helyette szembeköpi a magyar embereket

Tudjuk, hogy a mindennapjainkat közvetlenül érintő területek, a bérek kérdése, az oktatás, az egészségügy lesújtó állapota, a kivándorlás tragédiája, vagy a borzalmas szinten lévő közhangulat már régóta beavatkozásért kiált, áprilisra azonban elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy ha nem teszünk valamit, már nem lehet visszafordítani a negatív folyamatot. Olyan súlyos a helyzet, hogy már a mesterségesen fenntartott díszlet is omladozik, ha újabb négy évet kapnak Orbánék, már nem lesz mit megmenteni.

Óriási lehetőségtől fosztottak meg minket

Orbán hatalmas lehetőséget kapott anno a kormányra kerülésével, majd a megszerzett kétharmaddal. Ezzel a lehetőséggel nemhogy nem élt, de durván visszaélt. Megteremtette a félelem országát, ellentéteket szított az idősek között, idősek és fiatalok között, a kormánypártiak és az ellenzékiek között, a magyar emberek között. Elvette a lehetőségét egy tiszta, felemelkedő, boldog, élhető ország felépítésének, ezzel pedig a legsúlyosabb bűnt követte el ellened, ellenem, az unokáját alig látó nagyszülő, a megélhetésükért küzdő családok, a kórházakban kiszolgáltatott, oda rettegve belépő betegek, a fejlődni vágyó fiatalok, a tengődő, hülyének nézett nyugdíjasok, vagy például a cigányság ellen.

Emberek, ébresztő! Mi kell még? Mi kell még ahhoz, hogy végre cselekedjünk és egyszer s mindenkorra véget vessünk ennek?

Ha április 8-án „nem nyomjuk meg a gombot”, ha nem megyünk el szavazni, vagy ha nem tájékozódunk megfelelően, és olyan törpepártra, pár százalékos jelöltre vesztegetjük szavazatunkat, amelynek szemernyi esélye sincs a kormányváltásra, ha nem leszünk képesek félretenni a köztünk fennálló kicsinyes ellentéteket, akkor megérdemeljük, hogy ezt tették velünk.

Április 8-a pirosbetűs ünnepként vonulhat be a történelemkönyvekbe, de úgy is, mint a legsötétebb nap, mint az utolsó szög a magyar demokrácia koporsójában.

A döntés a mi kezünkben van!”

(zsúrpubi)

 

Szőke Emil:

sűrített jövőképpel

 

múlt szép álomban ég - a jelen izgágán

jövőt-gondol s végtelen időn játssz

(így rögtönzött)

máris az elátkozottság után rajta a magány

hogy énbe zárt a tavasz is hiába virul már

mert majd félelmet ád

ott hol díszeit nyújtja rá a csönd

s Chimaera karmaiba dob

és semmi szó – vagy csak az- tőlem- tőle a végtelenbe

már a lesbosi lanton is csak őt hirdetve

lehet jövő - ihletet-adó – hogy fenve már a köz- bajára heve

mi színvarázzsal is fakó –

 

U.i: a mondás úgy szól: a sorsszerűség, (...) ahelyett, hogy egyetlen útvonalra jelölne ki bennünket, sok mindenfélét kínál, és következetesen erősít bennünket - a választásra.

Csodálatos életfeltétel ez!

Élni annyi, mint végzetesen erősnek érezni magunkat a szabadság gyakorlására;

élni annyi, mint megválasztani, hogy mivé legyünk a világon. Egyetlen pillanat sincs, amikor ez a készenlétünk alábbhagyhat és megnyughatik. Még amikor csüggedten hagynánk, hogy történjék bármi, akkor is választottunk: a nem-választást.

 

2018. 02. 10.

 ----------------------------------------------------------------------

Bayer és az űr nyomása...

 

 ...rajta keveredik a haza

így rá a törvény és szabálya

ekként a „kancsal viselkedés”

mi átjárt már minden csöppnyi részt – (szőke)

 

 “A szemet-szemért vakítja meg az egész világot.” (Mahatma Gandhi)

 

Immár az észrevétlen szövevényben felcsillant a „fény” – megint – illő lenne már kinevetése, de oly siralmas, hogy a képére, ha légy lennék, csak szarni járnék! Élvezhető valósága csakis ennyi... Ilyetén a méltatás, hogy lett itt irdatlan mélység gondolatában...

Vágy, mely nem illeszkedik külső-belső formáihoz, mégis kibuggyan száján az a sajátos (tőle megszokott) oldottság, a tömörség-mocska, egy felhívásra – megáradó mélyéből, így - honnan a lélek is már testtelen lendülettel törne ki, ám - a szavak sötétjébe indul útnak – enyészete már látszik az agyában - mit fellazított valamiféle kényszere- feszíti is lélegzet-fojtva, ahogy szorítja mellét, (nálunk ökölbe a kezet) - mert dermesztő pusztulása benne mindennek – nyomása rajta mit az űr hidege is kivet. Köznek szánva mint egyetemes cél (törni? - zúzni?)– már alvilágin alpári (vaj' fordítva is lehetne?). A „dolog” lényegét elöntő ridegsége, a káposzta és tök kombinációit adja magamagára - különösségéből külsőségre, bizarr hangulatából e „keresztes lovag”! Megint nem tagadta meg önmagát: ez lehetne, akár dicséretes? Volt hozzá pofája...

---

„Szegény szörnyen ostoba Bayer nem, hogy nem ismeri a kerületet és azt se tudja, hogy mi van a kezdeményezés mögött, csak szimplán dührohamot kapott és indulatból arra szólított fel, hogy le kell verni Göncz tábláját és vissza kell tenni Árpádét.

Tényleg rendben van-e az, hogy a jobboldal egyik legbefolyásosabb véleményvezére amikor megtudja, hogy egy baloldali, nagy formátumú, demokratikusan megválasztott politikusról, neveznek el ebben az országban valamit, az az első reakciója, hogy jó akkor le kell verni?

Ezzel nekem egy bajom van. Hogy ilyen szarháziak irányítják ezt az országot.”

(Hírhugó)

 

futtában a harag

döfköd bőszen

- harapnak a szavak

kór lelte földemen

hol omlik már államunk -

vaj' melyik Isten hallaná meg most hangunk?

Ima itt csak könyörgésre? Emberes

bosszúálló leplét adja a népre

felgyorsult ritmusában szívre

léttel átizzó végkifejlete

rajta serked már minden ideg

rajta a kép más színnel vegyített

máris adják-veszik lelkemet

magasul hírük egészen a mennyekig

hátha hivatalt ád a kegy nekik? – (szőke)

 

u.i: “Őrizkedjünk azoktól, akik lekicsinylik törekvéseinket! A törpék mindig így tesznek, míg az igazán nagyok azt éreztetik velünk, hogy mi is azzá válhatunk.”

(Mark Twain)

 

2018. 02. 06.

-------------------------------------------------------------------- 

 Orbáni katyvasz...már hiúsággal kelnek hadra

védeni a védhetetlent:

magyarázva a becsületet becsülettel

hogy javítgassanak rajta - (szőke)

 

A szabadság paradigmája azt mondja /.../: Legyél, aki vagy!

A diktatúra paradigmája azt mondja: Legyél, akivé én akarlak tenni. (Vekerdy)

 

Orbán:„A kereszténység sokak számára nem hitbéli kérdés, hanem van egy a kereszténységből kinőtt életformánk, ahogy gondolkodunk a vallásszabadságról, a szólásszabadságról, a férfi-nő egyenjogúságról.”

Ismerem már mi honnan nőtt ki, milyen érzés veled a szabadság és miként a viszony férfi és nő között (mesélhetne a vak komondor és a gyereklány gyalázó!)) - akkor inkább százszor az ENSZ és Soros... meg az „egybesült” Európa!

Tudjuk mit gondolsz a dolgok felől, írod is rögeszmésen leveleid is...

Mindenki levelet kapott (ki nem, majd kap) Orbán Viktortól - megint

Szerinte a Fidesz azt üzeni az áprilisi parlamenti választást felvezető kampányban, hogy aki nem akar "migránsokat", az a kormánypártra szavaz, és "aki másra szavaz, az migránsokat akar". (A kormányfő visszaszólt Sorosnak.)

Mit vár Orbán a Soros elleni kampánytól... Boris Kálnoky összeállítása, amelyben a szerző kiemeli, hogy a Soros György elleni vádaskodásban nincsen semmi új, de Orbán Viktor magyar kormányfő pártja "olyan hangot üt meg, amelyhez képest az eddigi retorika viszonylag ártalmatlannak tűnik".

Ebben a helyzetben "az állam vagy a nép ellenségeként lehet megbélyegezni politikai ellenfeleket, és a hatóságokat is mozgósítani lehet ellenük" - írta Boris Kálnoky, kiemelve: egy határ átlépését jelenti, ha egy kormány listázza a neki nem tetsző szervezeteket, adóigazgatási eszközökkel lép fel ellenük, és rendőri intézkedéseket hoz tagjai ellen, és ez egy olyan kormányra is vonatkozik, amely "az +illiberális demokráciára+ esküszik".

Az Állami Számvevőszék pártoknál folytatott vizsgálataival kapcsolatban hozzátette: az eljárások "aggasztó jelek" a jogállamiság állapotáról Magyarországon, amely mégiscsak a demokratikus berendezkedésű Európai Unió tagja. Napi.hu)

A többi között kifejtette már: „a Soros György elleni fellépés "tiszta választási cirkusz", amelynek "nyugtalanító következményei" vannak, ugyanis "a lakosságot tudatosan +alternatív tényekkel+ mozgósítják, amelyek nem gyökereznek a valóságban", és "rendkívül problematikus légkört okoz az egyre harsányabb hangulatkeltés", amelyben Soros György "zsidó vallására tekintettel egyre gyakrabban jelentkeznek antiszemita hangok" - számol be az MTI.

------------------------------------

A „Rambó-diktátor”...

Osztrák vélemény: Orbán remélhetőleg nem egy követendő példa az osztrák kancellárnak és alkancellárnak, mivel „szélsőjobboldali, embertelen a menekültekkel, antidemokratikus diktátor, környezetromboló”.

Értelem... hm... mindig belegyalogol egy-egy pofonba, szinte már vágyja, hogy kritikával illessék...

az értékes intelligenciát veti, a silányt meg magáévá teszi... egyszóval, röhög rajta Ausztria is. Sokat nem mutatott fel, ám lényegtelen részeit – mit megszokott már – előadta – valahogy nem fog fel semmit, így kikövetkeztetni sem nagyon képes semmit sem, csak visszhangként ismételgeti mások szavait, meg ami még emlékezetében van (pld. a migráns) terjeszti, merészen büszkélkedik is... és a védelem kirajzolódott képe, meg a különböző tulajdonságok közötti összefüggéseiben labirintust lát, el is veszik benne. Összezagyvál mindent, könnyen elfelejti, hol és kivel beszél...

Hol már a gondolkodás önállósága, a megoldások eredetisége, az összefüggések áttekintése. Orbán, Magyarországon tavaly befogadott 1300 ember körüli vitával kapcsolatban hangoztatta, hogy hazájában nincsenek illegális migránsok, és ezzel az illegális kitétellel az ő kijelentésében is van egy kiskapu a kompromisszum felé.

„Ez azt jelenti, hogy korlátozott számban nagyon is kaphatnak menedéket emberek, akik a szigorú magyar szabályoknak megfelelően védelmet kérnek a határon”!

a találkozó megmutatta, hogy a sokat éltetett, és egyes helyeken rettegett szövetségben törésvonalak mutatkoznak, és nemcsak a mentalitásban, hanem az érdekekben is vannak eltérések.

A paksi atomerőmű és a családi pótlék ausztriai szabályozása körüli ügyekkel kapcsolatban a többi között hozzátette: ebben a helyzetben nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy kialakul egy új tömb Európán belül.

Azzal kapcsolatban, hogy az osztrák kancellár először Brüsszelbe, majd Párizsba és Berlinbe látogatott el, és Orbán Viktort nem állami látogatáson, hanem munkalátogatáson fogadta, azt írta, hogy ez a dramaturgia értelmezhető az elzárkózás jeleként is. (forrás:Süddeutsche Zeitung)

 

Szőke Emil:

egekbe röpítve

 

Feltámadt a szél

nyomaid tünteti épp

lélekben ekképp

önfeláldozás önáltatás

önátadásra hízelkedés

újrafogalmazott időn át

kín és megaláztató hevén

bírva még fájdalmát

rá szívem ég

karcsú s gyönge diadalán

a hullámzó semmiségek falán

hol egy szem kinyílik és reád néz...

már elfutnak tőlem a frázisok

évődőn Istent zeng a szám ott

és az ok

ditirambusában

a vakmerő lét égbe is röpít

- szárnyaim viaszból - mint remény

a jogos halálba már más-zenén -

a lelemény így térít

most

hol tárva rá minden szép

- már mi volt itt - fölébem omlik

a szilaj jókedv is

s a mámoros keserűség még –

 

u.i: Hamvasan kiaszva jegyzem meg: a kertet választom és a könyvtárszobát, a hallgatag sétákat, a szótlan imát és a csendes üldögélést.

Miért?

Mert így lemérhetetlenül többet kapok abból, amire szükségem van. A magányban élt élet a nyilvánosnál határtalanul gazdagabb.

Életemben magamnak akarok élni, nem pedig a nyilvánosságnak.

 

2018. 02. 03.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 69
Tegnapi: 295
Heti: 1 031
Havi: 4 641
Össz.: 432 090

Látogatottság növelés
Oldal: A diáktüntetés apropóján...
RE - FLEXI - OK - © 2008 - 2019 - reflexiok.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »