RE - FLEXI - OK

"Ágyúval verébre?!"

MSZP a dupla nulla...

Az MSZP ma a leghiteltelenebb párt. Már eleje (az Együtt szerződés kezdetét értem) óta a hatalomhoz való- mindenáron való ragaszkodásuk jön le. Komolytalanok és – amit művelnek: komédia! Mesterházy, lehet jó pártelnök (nehéz elhinnem már ezt is, de...), nagyon rossz alany a miniszterelnökségre. Önző és beképzelt, aki tíz-körömmel ragaszkodna a legfőbb hatalomhoz is, miközben – éppen ő az, akinek egy egész élet is kevés, hogy felnőjön a feladathoz. Tagjai- társai most védik... védik a mundér becsületét (teszik, mert kormányzatban kaptak volna helyet) és ezáltal- egyre nevetségesebbé válnak. A Fidesz már joggal nyugodt és a harci-szólamok mellett is „békés” hozzáállásban várhatja, hogy a nép újraválassza... mert nyernek (aki ezt nem látja, az vak – Orbán a nép akaratából uralkodik)) – nem kétséges!
A Milla vezér összevissza beszéde után a rosszullét fogott el (csak a butasága volt nagyobb a bátorságánál), az MSZP hekkelés- magyarázata meg undorító mindenképpen... hiszen, ha volna rálátásuk magukra, láthatnák- saját magukat „hekkelték” meg és nem most, már 2010 áprilisa óta folyamatosan. Tesze-tosza munkájuk eredménye, mint termés - mostanra érett meg annyira, hogy lám: magától hullik a földre...
Tehát nem lesz kormányváltás, mert nincsenek kormányváltók! Nincs haladó párt, nincs tömegbázis – előremutatás is mindig utólagos, fáziskésésben vannak munkájukban. Nincs rendben semmi! A szövetség és összefogás csak lózung, nincs elv, nincs filozófiájuk, semmilyen identitás, amikkel képviselni tudnák a valóságot- egyre mélyebb a szakadék (már egymás között is), amelyekkel szemben fel kellene lépniük, formáikban mélyreható változásokban túl maradik (az igazi „maradónák” éppen ők) meghaladott (a történelem által) dolgaikban nincs fejlődés...
Annak ellenére, hogy tudom és látom is, hogy a Fidesz sem megy a jó irányban, de jelenleg nincs jobb – ami látszik az a jéghegy csúcs, a többit nem láthatjuk csak érezzük! Sajnos álmosan cammogva ébredünk... nekünk mindenféle zajlik a fejünkben és a fejünkön- az ész csak önmagán belül dolgozik.
Ma önzőn, ha voltak is Orbánnak valami elképzelései a társadalmi-szerződéssel, mára átláthatatlanul és harca mindenki ellen, vagy részben szertefoszlott- még a béke állapota is (úgy idehaza, mint külföld felé). Mindenki – mindenkit figyel, besúgás, és felvételek alapján szelektáló érdekhatalom a nyakunkon... ez maga a vég! Orbán csak önmagát döntheti meg... a külföld felé szuverenitásra hivatkozik (ha valakik beleszólnak dolgába), idehaza meg a hatalmi gőg és arroganciája taglóz! Félelem van- és gyávaság!
Idealista felfogása – engem – önmagában is undorít, ateistán leéltem az életem, most mivel szembesülhetek (?) - hogy- lám: uralkodói hatalma istentől származik (és segíts magadon, akkor isten is megsegít). „Felkente” magát! A társadalmi érdekről meg kiderült, hogy azok keményen burzsoá érdekek, a szabadságról, hogy az nem más, mint a kizsákmányolás szabadsága. Alig kezdett megvalósulni az ésszerű társadalom, máris kiderült ésszerűtlensége. Ennyit Orbánról és az ő országáról!
Az ellenzék meg képlékeny, így „kenhetők”: sajátos viszonyaik között (egyesek ezek felismeréséig sem jutottak el) -a gyakorlati vonatkozások majdnem teljes mellőzésével az elvont elmélet szintjén, s e szinten is korlátozottan érvényesülnek! Három és fél évig „süttették a hasukat” - értelmetlenségüket sem ismerték fel, szavaztak, hozzászóltak, és tettük értelmetlenül, holott az elejétől be kellett volna fejezniük ezt a kétszínű munkát. Ennek eredményét most láthatják: a népet a végtelenségig nem lehet megvezetni. Ha összefogás akkor legyen... úgy összefogni nem lehet, hogy álljatok mögém (csak asszisztálhattok), mert én vagyok a legnagyobb ellenzék (kérdem is: miért asszisztáltak végig Orbánnak?), mert én vagyok a szép és okos is – a nagyobb szelet engem illet- és az első helyre jogot kizárólag én formálhatok! Ugye Mesterházy?
Egyenlőség a demokrácia mellőzésével itt is csak lózungként hirdetve! Az igazságosság veszik veletek, kedves MSZP-sek! Igazságosság nélkül, amely úgyszólván valamennyi erényt önmagában egyesíti, abban állana (kellene), hogy mindenkinek megadja a magáét (!) - következésképpen a törvények is eszközök és nem mindenhatók (mint Orbánnál) – mert az ember lényegéhez tartozik az egyenlőség (a politikai egyenlőség is), ha már a gazdaságit sajátosan értelmezik és gyakorolják! Felvilágosítás nincs – találd ki magad... magadhoz a demokratikus jogokat s ez már anarchia, ami káoszát adja az egész felépítménynek (hacsak a „gránit-szilárdnak” hangoztatott valamit- és benne- a mocsár-lázat kapott hatalommániásokat nem tekintjük alapnak).
Orbán jól kezdte és profin - tudta, hogy az emberek megvezethetők: már az elején hangoztatta a nemzeti együttműködést és annak alapjává tette azt a társadalmi-szerződést, amit velünk – felé – köttetett (lehet hallgatólagos beleegyezéssel, de létezik)... önként lemondtunk a szabadságunk egy részéről (már sikonyálhatunk – Mesterházyék még a mai napig fel sem ismerték jelentőségét!) - igaz abban a reményben fogadtuk Orbán „szózatait”, hogy a létrehozott államszervezet majd biztosítja szabadságunkat (hát - ez csak egy „rákosista” szinten sikeredett) – már isszuk a levét annak, hogy hittünk, de tenni ellene csak radikálisan lehet – másként viselhetjük egy birkanyájként, ahol a juhász dolga jól-megyen! Konkrét elképzelések hiányában nyakig szarban a béke állapota és harc: mindenki- mindenki ellen.

MSZP-s illúziókra most éppen hogy nincs szükség... Gyurcsány „lázítón”- gyújtó beszédjére viszont igen... legalább a reményt tartja bennünk, hogy egyszer, majd... talán lehet még valami és az a valami jobb és szebb! Ennyi!
Orbán marad és vele a nép érdeke értelmetlen- mert visszamegy az időben Horthyig... ami idők az új-tőkés és a régi feudális rend között húzódik és illúziót sem táplál a tömegek jó-létéhez! Papi érdekek mellett most a kormányzati tevékenységek tökéletlensége áll és nem a racionális meggyőződés, hogy- amellyel az emberi értelem képes ésszerű rendet biztosítani a társadalomban.
Ennek alapján nagy-pontossággal megállapítható, hogy a pártok és tagjaik többsége egy-egy konkrét kérdésben (akár egy történelmi helyzetben) az alapvető társadalmi kérdésekben hogyan vélekedik és milyen irányban várható a fellépése. Ez miatt is közömbössé váltak az emberek (a rész: ami a Hősök-terén és a rakparton létszámban... nem egész!) nyolcmillió ember sehol (elveszett?) - és baj esetén sem mozgósítható!
Ebben van szerepe (nem kevés felelősséggel) az MSZP-nek is! Szubjektív felfogásukkal elmehetnek a picsába, mutatják (nagyszerűen) a közélet és az egyéni élet kritikus fordulói, konfliktusai, amit és ahogy nyújt egy-egy helyzet (kezelni még azt sem tudják... képzeld el, hogy vezetnének!). Hiszen még azt sem tudjuk (nem látjuk), hogy velünk vagy ellenünk - és miért a másikkal a kritikusságuk, maguk felé miért nem? Ez volna az MSZP-nél a nagy történelemformáló eszmei erő (?) - nincs átfogó képük, még magukról sem, hogy lenne az egész társadalom kivetítésében? Lehetőség ugyan lett volna – már eljátszva az – értelmi és egyben érzelmi-akarati állásfoglalásával e problémákkal és e problémák megoldásával kapcsolatban... összefüggéseiben gondolkodni nem tudnak, együttműködni még úgy sem... módszerük meg pocsék, minek az alapjait és hogyan tennék azt le? Fogalmuk nincs- csak eldadogják: hogy meghekkeltek bennünket! Illetlenül nem engedték a pártvezért beszélni, mert skandált a tömeg – és mit is? Összefogást... összefogást! Hol itt a logika az MSZP-nél? - sehol, mert a tömeg létjogosultságát a szólásra is kétségbe vonja... hülye indoklással! Hupsz!
Ami magától értődő- megalapozott – érvek szólnak a többi párt mellett, akkor is (így is) a hiúságuk lett az elsődleges és nem a belátás – méltósággal! Vezetni akartok MSZP-sek? - otthon szamarat vagy kecskét – azok is kifejeznek valamilyen valóságot – anyaghoz és a tudathoz, a jelenségekhez való viszonyban, a bizonyítékok számbavételével elmekeghetik, hogy meghekkeltétek őket... is (!)
Ami van és lesz csak magatoknak köszönhetitek... Orbán meg nektek köszöni, hogy jól van - és – hogy nyerhetett! Mert nyert személyében és pártjában – idealizmusával, logikai elveivel, erkölcsi nézeteiben „fejlődve” és e fejlődésre kötelezve az egész társadalmat, hogy sajátos formáit áttestálva, annak terheit megosztja velünk és hasznát maguknak bezsebelhetik! Igen MSZP (!) - ebben voltál és vagy most is partnere a jelenlegi hatalomnak... asszisztáljatok hát tovább Orbánnak... a parlamentben jól megfizetik a tesze-tosza munkátokat. Nekünk meg mindegy, mert kísérleti-nyúlnak használtatok volna mindnyájunkat és csak egy látszatvilág érzékelhető mérséklésében „élvezhettük” volna a létet, hogy jogunk és kötelességünk csak a fizikai munka – már ha van! A legfőbb bizonyító tekintélyt Mesterházy adta volna (?) - már önmagában is nevetséges, hiába no- az élet : csak komédia!
Ő Hiúsága vége itt van – itt ért véget! Vele, amúgy sem volna megismerés és őszinte feltárás a lényeg tekintetében, hazugság meg már van... nem kell! Nem lehetsz a nagy-Szellem – egyébként sem: nem a szellem teremti az anyagot, hanem a szellem az anyag terméke... remélem ezt még nem feledted el? Megakartátok szólitani a még vacilláló 40%-ot?
Épp nektek köszönhetően (most is) az otthon maradást választják megint! A választást megtagadom jó-magam is! Előre! - ahogy az úttörő mondaná!

Tudom terveidbe nem fér bele, hogy lennék szövetségesed,
elűzve vágyaidtól, mert füttyszóra nem mozdulok -
                                                                   megcsalva téged
módfelett erőmmel, s éppen ellened –
                   bár javadra lenne,
                   ha én felém is hajolna büszkeséged -
inkább ellenségesen, mint nagyobb vagy más itt,
kínra vett koldusként kezelsz, ki- itt annyit is érek,
súlyos-röggel- takart irgalmasságra ítéltetsz,
                   ezek tények, csoda-e, hogy félek?--(szőke)

2013.10.25.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 404
Heti: 2 616
Havi: 6 762
Össz.: 408 666

Látogatottság növelés
Oldal: MSZP a dupla nulla...
RE - FLEXI - OK - © 2008 - 2018 - reflexiok.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »