RE - FLEXI - OK

"Ágyúval verébre?!"

Észlelő... (?!)

(szigorúan csak magamnak... emlékeztetőül a jövőnek...)

 

Légy kegyes- Isten!

 

Lépkedj te is a mezőkön s térj meg

hogy értsd

a holnap rápihent – most itt

a jelen – még lángja közé adj újra-születő

időt -

és űzd el mi kár ránk mért- kimért-földeden

- hol sok még a lehetetlen - midőn

éltünk is itt szerényen... (szőke)

 

 

„A legtöbb ember azzal szorítja sarokba magát, hogy problémái vannak. Holott nem problémáink vannak, hanem lehetőségeink a döntésre.”

Csernus Imre

Már többször leírtam, Karácsonyban bízom, ám semmi nem rajta múlik... megalakult a tanácsadó köre is, ahogy a sok „bába” közt elvész majd a gyermek... még kétségek gyötörnek és ilyenkor, a döntés nehéz.

Higgyek vagy ne higgyek?

A tudatalatti talán... talán megsúgja még időben, mert dönteni kell, ez tény... az ember szenved és „birkák” boncolgatják tetteit. Tehát, Karácsonyban bízom, eddig ez már eldöntött, ám az őt körülvevőkben már kevésbé! MSZP-ben egyáltalán nem... maguk sem tudják mit akarnak (azaz tudják, de nekem nem mond mást, minthogy a hatalomért van minden), minden erejével és hitelével a nagyobb szeletért hazudik egy szebb jövőt, itt „csak a kétes a vigasz” adott! Hangulati lényegét a választásnak olyan emberekre bízzák, akik ismertek, szépek is, de játékaik mesterkéltek (sajnálom, ez jön le!). Hibák voltak, vannak és lesznek is... kézzelfogható gazemberségek a szemünk előtt zajlanak és mégis a kételkedés bennem, hogy a lélek tele félelemmel, mert e világ, már nem arról szól, hogy van irgalom – gyarlóságain érdemet keresni csak kákán talált csomó!

És mégis hisszük: miénk a világ, bele is érzi a sok ember... hisz az idilli képnek, hisz az „előszárnyalásnak” - hiszi, hogy reménykedhet az egyre fogyó időben a szegénység óráiban, lesz szabadsága... így alkot a képzelet.

De- mert szavakból építkezhet csak – ígéretek tégláiból rak falat maga elé – messze nem láthat és nem is teszi fel a kérdést magának: mi lesz utána (?) Pedig áttetsző a világ... közvetlen a hatás, benne nincs megváltódása – nem is lehet – hiszen Orbán emberei ülnek mindenhol, ami rafináltan bravúros és nép-nemzeti színeiben fogalmazva: értünk fújja az indulót... nagyobbat ígér, ám a választás után visszaveszik azt többszörösen, amiként élveztetik a nyomort... ennek zárját bolygatjuk, hogy hisszük nyitását, ami- ha kitárul, miénk lehet majd mássá... és azt hívják majd szabadságnak... (?)

Az ellenzéknek, e zár kulcsát át nem fogja adni Orbán! - megszerezte magának! - és az ígéreteket is harmadolni fogja... de lesz királyság és vár - és Horthy-idők Nagy Szelleme még...

Az ellenzék, mert nem tanulta meg, hogy ahol a pénz, ott a hatalom – és a pénz Orbánnál van, ha ő menne is, emberei maradni fognak, pár hónap alatt összedöntik az új hatalmukat! - az egészet bukni fogják.

Higgyünk a mesének?

Lesz becsület majd....

Választás tisztaságával igazságunk... a tapasztalat mit mutat? - tedd fel a kérdést magadnak!

Furcsa de nekik „ég” a világ – Orbánéknak - így is... meg úgy is, hogy ellenőrizhetetlen lesz a sok csalás, ami még ránk vár. Vele egy új-régi korszak jöhet- igen, Horthyt fényezve... Erdélyt visszakövetelve – nyakig a trágyalében, ilyetén építve a meghitt kapcsolat - egy hamis és álságos szövegeléssel adva a tartalomnak, hogy a hit mindenekelőtt való, vele a keresztényi kultúra öncsaló érzése, minek pazar érzésében a kifosztottság és a tapasztalat adhatja a keserű tudás új ruháját, amiből csak tettekkel lesz/lehet mássá az áprilisi mámor! Majd egy másik áprilisban... vagy soha!

Mert a demokrácia hajója elment és maradt a diktatúra, melyben az elmúlás érzése még bújtatva, de telítődik...

Csalódás reménytelenség egy harci felszólításban? A közös ok, a reménytelenség, amit nem látnak sokan – most még a lelkesedés, de az út nem egyenes és göröngyös is – továbbvezető jellegét, csak egy indulat adhatja meg... erre jobb nem gondolni!

Most még a változás hitét pumpálják a lelkekbe, hazudják szépnek a „tételt”, ám – a lét pokol, így cinkosa mindennek... az illúzió lefosztva a sárga földig...

Az ember időnként messzire akar nézni, és nem veszi észre a legközelebbi, legkézenfekvőbb megoldást.

Ahogy Ady írta volt: „Nem fogok dühöngeni: filozofálni fogok. Ebben az országban annyira úr a hülyeség, hogy itt már csak filozofálni lehet.”

Okoskodás a tett halála, ugye, így mondják?

Bizony... átváltás- megváltás a kínból már soha nem lehet, addig nem míg elhisszük, hogy egy diktatúrát demokratikus eszközökkel le lehet váltani!

Reményt pumpálni a lelkekbe mikor nincs remény, az balgaság!

Naiv fölfogással a lét, csak a megrendülés maradhat, ám - ezt a végső-zárját most ne bolygassuk. Érzelmek hungarikumában a voltnak és vannak, múltnak és jelennek egymásba-ömlését akarják, ilyetén most kettőzött a látás – átalakítva az anyagi világ már, hol a káprázat már újra alkotta a képalkotás módját... fel nem szabadíthat! Lélek- Isten, ima- hit – ebben hol lennének a valóság elemei? - csak a „mindenség örömét” nyújtó „ópiumittas szellemek”-et látom... (!)

Hallgassuk a „Jobbikot”, aki ugyanúgy kizárólagos hatalomra törne, mint tört Orbán 2010-ben (melynek csíráit már a 1998-2002 között is magában hordozta és szárba-szökkentette 2010-től). Ráadásul a néppártos fillingnek sem hihetek, a cukiságoknak sem... mert egyszerűen nem igazak (nem őszinték)!

Hallgassuk az MSZP-t, aki a nagyobb szeletet akarja majd (és mindig is így) - aki, csak magával volt elfoglalva (ugye nem feledtük: fiatalítását, a logó újrafestését, a vezetőik csereberéjét még? Stb...)

Nem feledhetjük a DK elnökének miniszterelnöki pozícióból való „kiugrását” sem... amikor a kapitány elsőként hagyta el a süllyedő hajót, most megint osztja az észt (!) - demokrataként, hogy „áldott” legyen mindörökre!

És most itt, egy becsületes „nagy” ember (Karácsony ki- nagyra nőtt), ő tényleg tiszta még... hihetnénk is neki, de vigyázzunk az érzelemmel, mert akit visszahoz a hatalomba, az az MSZP (és hiába mondja, hogy az ellenzék miniszterelnöke ő – mindenkié) – megvezetik!

(Így Húsvét után nem Karácsony jön!)

És ahogy egy mondás tartja: a választások kizárják egymást - ez nehezíti meg annyira a döntéshozatalt. Minden igenhez tartozik egy nem. Minden döntésnek ára van, hiszen a többi lehetőségről le kell mondanunk...

 

Szőke Emil:

így hörögve

 

hol az értelem

ha félelemben- teljes itt minden

így is a műveltség is

csak a karámig terjed el

bűz az miként rábégetnek

ahogy őrzőként ugatnak már

egyesek

így hörögve - jótéteménynek életkedve (?)

Ó - a sok gyúlékony lélek! - értük is kár! –

 

U.i: úgy vagyok most mint az az ügyvéd, aki a kórházban fekszik halálos-ágyán, miként csak forgatja a bibliát... és az orvos meg is kérdezi: mondja, miért csinálja?

- keresem a joghézagot!

 

2018. 01. 26.

 -------------------------------------------------------------------------------

...már megint Horthy?...lopóznak az éjszakába

és fortyog a harag

a magába-roskadókkal a bűntudat

így várna feloldozásra? - (szőke)

 

Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor.

Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a közel hatmillió, többségében zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatról, és oktatási programokat indítani annak elősegítésére, hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék meg. A határozat emellett elutasította a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai diszkriminációt és erőszakot. .

A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen.

Ám ez nem indokolja, hogy az ENSZ 2005.ben meghozott határozatát, miként január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította, akkor- azon a napon a közjogi méltóságok Horthy emlékére misét rendeljenek el! - és még beszédet is mondjanak... ez a történelemhamisítás ténye.

Heisler András levélben fordult Lezsák Sándorhoz azért, hogy vajon tudja-e, milyen felelőssége van az Országgyűlés alelnökeként a nemzetközi holokauszt-emléknapon.

"Vajon lehet-e kegyelettel emlékezni Horthy Miklósra a Nemzetközi Holokauszt Emléknap kegyeletsértésével? Tudjuk, mindenki megérdemli, hogy lelke üdvösségéért imádkozzanak. Minden egyházi közösségnek joga, hogy így tegyen, ebbe senkinek beleszólása nincs. A holokauszt emléknapján azonban ezt megtenni csak a történelem meghamisításával lehet." A Mazsihisz szerint fontos rögzíteni, hogy az állam képviselőjeként senki ne járuljon hozzá Horthy kultuszának építéséhez.

"Mindezt a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján megtenni, minden magyar áldozat emlékének megtiprása. Zsidóké és nem zsidóké egyaránt." (hvg.hu)

Horthy szerepe és a zsidóellenesség:

A zsidóellenesség a korszak állandó eleme, a hatalmi elit nézeteinek szerves és teljes nyíltsággal képviselt része volt. A magyar zsidók diszkriminációját már az 1920-as numerus clausus törvénybe foglalta, melyet később számos ún. zsidótörvény és zsidóellenes intézkedés követett. A zsidóellenes politikák idővel, főként 1938 után egyre radikalizálódtak, és ezzel Horthy semmilyen módon nem állt szemben. A zsidósággal kapcsolatban hangoztatott vélekedésekből ugyan nem vezethető le közvetlenül a második világháború idején megvalósított népirtás, ám ami ennél fontosabb, komolyabb feszültség vagy ellentmondás sincs e vélekedések és az emberiség elleni bűncselekmény között.

A magyarországi zsidóság a német megszállás nélkül alighanem túlélte volna a háborút, a tömeges deportálás viszont a magyar fél aktív részvétele nélkül kivitelezhetetlen lett volna.

A zsidók kifosztása és deportálása olajozott gépezetként zajlott, részt vett benne a magyar államapparátus és a társadalom jelentős része is. A deportálások leállítására csak 1944 júliusában került sor, mikorra már 437 000 embert deportáltak, csaknem mindnyájukat egyenesen Auschwitz-Birkenauba, nagy többségüket egyenesen a halálukba.

A népirtást Horthy negyedszázados uralkodása alatt domináló kirekesztő szellem tette elgondolhatóvá.

A magyar holokauszt messze legjelentősebb fejezetének végrehajtására kormányzása alatt, az ő hallgatólagos, de perdöntő egyetértésével került sor.

A „végső megoldást” ugyan a náci német vezetés kezdeményezte, de Horthy Magyarországa készséges partnernek bizonyult hozzá.

----------

Természetesen nem lehet Horthy Miklós egyszemélyi felelősségéről beszélni. Az általa szimbolizált rendszer, annak elitje, a hivatalos Magyarország tagjai is felelősek a korszakban történtekért.

Az egyéni felelősség, a felelősségi szintek megállapítása – ami alól Horthy sem lehet kivétel – a jelenkor történészeinek feladata.

 

Szőke Emil:

emlékek százait hordja- viszi a szél

 

Havazik –

jég-szálkásodik az értelem

érzem a hideg minden ízét

még a könny is előbukkan

így konokul más a képben -

A jövővízió itt senkihez sem tartozik

s egy-egy kép is érvényét veszti

közelitől a távolig- váltó ígérete

amiként kozmikus távlatait nyitja

ki már csak magáért eseng -

Előítéleteit adja isteni-kézbe

kísértve vezéreim jó hírét

hol rá a gyűlölet

már lemondással fenyeget

ott adomázik

csak mert düh harca űzheti el

mégis kérve

hogy a himnusz és játék visszatérjen

oly úton járva- kélve-

mi még kacskaringós de egyenese hitt

- ó - legalább a holnap eljöhetne vele...!

A ma még csak „vívjon bohóc-ügyével

kanyarítson fessen doboljon (itt)

szédítse lelkesen magát

...szegény – szegény

ha elhiszi megmenekül tán” --

2018. 01. 24.

------------------------------------------

„Új Egyenlőség”...?

 

jaj – itt

még szitokban súlyoz a vég

kitartással a piszokban

a változásig... (szőke)

 

A sok írásom ellenére is, hol (néha) pesszimista a hangvétel, nagyon bízom Karácsonyban! Azonban a bizalom önmagában nem elég, mert akik körbeveszik, azokkal csak a választásig lehet együttműködni, utána át kellene értékelni a szövetséges lépéseket. MSZP nagyon langyos párt lett, (sok lehetőséget kihagyott, csak magával volt elfoglalva), ám a váltás nélküle nem megy. Ámbár vannak okos emberei (nem Kunhalmira gondolok - ő is okos, de az ilyen vehemencia nem szimpatikus, amivel győzködni akar... tukmálás íze van, nem természetes, sőt hitelteleníti), akikre érdemes hallgatni... ennek ellenére

Karácsony arra ügyeljen, hogy ne fertőzzék meg a részletek!

Szavak vannak tartalmi és érzelmi felfogás nélkül… értelmezhetetlen a kialakult „kép”! Baloldal – baloldali? - maga az a fogalom, hogy „baloldal” vált teljesen értelmezhetetlenné és felismerhetetlenné.

Karácsony szavai helyretették a valóságot: 

 „Én nem mondom senkinek, hogy álljon mögém. Sajnos, túl nagy vagyok, és nem látszódna. Én azt mondom mindenkinek, hogy álljon mellém“ - fogalmazott.

"A Párbeszéd társelnöke közölte, nem Messiás akar lenni, „nem megváltó vagyok, hanem szolgáló“. Hozzátette: ha azzal szolgálja a közös ügyet, hogy vezeti a közös listát, akkor vezetni fogja. Az ellenzéki politikus a "fideszes áldemokrácia" helyett a szociális demokráciát nevezte elérendő célnak. A szociális demokrácia programja szerint az emberekbe kell beruházni, a hatalom az utolsó - mondta. Karácsony Gergely kifejtette: a szociális demokráciában képessé teszik az embereket arra, hogy azokká váljanak, amivé tehetségük alapján alkalmasak. A szociális demokrácia nem a tőke kegyét keresi, hanem az emberi tőkébe ruház be - tette hozzá, jelezve, hogy a demokrácia ezen formája jobb egészségügyet, oktatást akar megvalósítani."

Jól jellemezte Orbánt! Szerinte 2010-ben sokan bíztak Orbán Viktorban, az erős kézben, de súlyosan csalódniuk kellett.
„Nem volt még senki a magyar történelemben, akinek ekkora esélye lett volna, hogy szolgálja ezt a népet" - fogalmazott, megjegyezve, nem volt még olyan sem, aki ilyen mértékben visszaélt volna hatalmával.

Itt mondom én: a Fidesz kidolgozott már minden technikát a választási győzelemhez (nagyon hülyének kell lenniük, hogy veszítsenek!) – bár külföld felé még csinálhatnak problémát és bukhatnak is: nem is kicsit! De ha nyernek legitimmé váltak végleg, mert lemossák magukról azt a gyalázatot – ami 2010-ben - 2014-ben is maga az igazság volt! Ugyanis egymásután kétszer nyertek és megint lehet, túlnyerik magukat!

Megjegyzésem: az MSZP hatalma, amúgyis rövidéletű lehet, mert a zsírosbödön tetején Matolcsy ül! Pénz nélkül semmi nincsen…

Bizonytalankodom? Nem! Általában az általánosságban nem bízom! Bizonytalankodunk, hogy nem akarunk szavazni? Dehogyis... csak félünk, mert még egy kísérletet már nem élünk túl!

Mert tudjuk, érezzük, egy diktatúrát demokratikus eszközökkel leváltani nem lehet!

...és mert leírtam már 2013-ban a választás előtt, hogy harcias uralommal szemben nehéz a győzelem (akkor kellett volna a bojkott, de senki nem ismerte fel - TGM-mel hiába kiáltoztunk) – most már izomból építkezik a kormány (mert uralomra termett Orbán? - mert 2010 óta kizárólagos egyeduralomra tört!), mert így érzi lelke felsőbbrendűségét! - ezért is érezhetem igaznak Karácsony állítását: „Ennek az országnak nem DK-problémája, nem MSZP-problémája, de még csak nem is Juhász Péter-problémája van, hanem bizony ennek az országnak Fidesz-problémája van" 

Az Orbáni hatalom felsőbbrendűsége adott... így hiszik. Ilyetén vált méltánytalanná az ellenzékkel és azokkal szemben, akiknek más a véleménye munkájukról… kíméletlenül elbánik velük- uralomra-vágyásban a társadalmi elzárkózottságot emelte törvényerőre. Nem gentleman csak egy „úr”, kiből hiányzik a lovagiasság, figyelmesség, udvariasság, az őszinteség és nyíltság (burkolva összezavar mindent), nincs kötelességtudás sem népével szemben (elvesz és megszorít), férfias helytállás és becsületesség a mesében létezik és mindig újabb keveredéssel elégíti ki eltévelyedett lelkét! Önámítás lett a „köz”felfogás! „Eredményeiből” a kudarc mi realizálható, ezzel viszont nem pótolja a múltnak sok mulasztását- sőt! Zavarossága miatt újraértékelhetővé vált a nemzet fogalma, tisztázásra és elhatárolódásra!

S ahogy anno látta Pascal (igaz más ügyben, de azonos érzésben) úgy van most is:

„Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindenség e zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni - olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni.”

Szóval a baloldali urak engedik-e Karácsonyt „akarni”, mert a szociális demokrácia nem barbi- trükk, a magyar társadalom nagyobbik része esélytelenné vált: „az alsó négy jövedelmi tized a létminimum alá süllyedt, ötből négy háztartásnak pedig nem keletkezett semmifajta megtakarítása. Ez nem alulfejlettségünk miatt volt így: a hozzánk hasonló gazdasági fejlettségű szomszédaink igazságosabbak.”

...itthon az élet minden területére benyomult a politika, a pártokrácia leépítette a helyi önkormányzatiságot, nem kezelte partnerként, nem erősítette a civil és szakmai szervezeteket, a szakszervezeteket, a vállalkozói érdekképviseleteket. Sőt az orbáni diktatúra mindenki ellen felvette a harcot, így a nép elbutításának gyakorlata folyik...

Karácsonyban bízom, ámbár egy ember ő is, akit majd megvezetnek a „nagyok” - a volt „uralkodók”, amiként is csak az övék lehet a nagyobb szelet!

„A demokrácia működtetésére csak anyagilag független, megtakarítással rendelkező, a társadalmi viták fogalomkészletét értő, a demagógia, gyűlöletkeltés és a klientalizmus felé zárt középosztály képes. Ilyen középosztály kizárólag piaci alapon nem jön létre. Az újraelosztásnak szerepe van a demokráciához fenntartani képes középosztály folyamatos újratermelésében.

Az állampolgárok csak akkor kötődnek a demokrácia intézményeihez, ha azok értük működnek.”

 

Szőke Emil:

így is dallamtalan

 

lám-csak a rend csodára terel

szép magasztos hittel

erény díszéül szárnyalva

mind följebb a földtől vinne el

hogy öbleinkben és árkaiban közölt

csak a salaktalan élet zúgjon - „édes nyugalommal

az élet - mely dallá finomodva

immáron örök” - mellettem ekként állva őrt

mert

az alázat nem „lázonghat keserű szerepében”

a száj sem tárt itt nyílt szóra – de énekelhet

egy angyali karban –

 

20158. 01. 14.

 -----------------------------------------------------------------------

ERKÖLCS

 

meghitt percekben hetven-év áhítatával

keserű korom már nem a bolondozásé - (szőke)

 

Hol kezdődik az, hogy mi "tartozik" ránk, és hol ér véget? Ez korunk nagy kérdése, barátaim: hogy milyen messzire mehetünk abban, ami felebarátaink életét érinti. Közömbösségre törekszünk. (...) De erkölcsi szempontból a közöny nem bűn-e?” (Rose Tremain)

Tanulság...

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:

Milyenek itt az emberek? – tudakolta.

Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs.

Athéni vagyok.

És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.

Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.

Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg.

A vándor búsan folytatta útját.

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.

Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.

Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.

A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.

A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:

Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:

Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.

 

Szőke Emil:

gondolatok virága

 

e lét áttetsző vízcseppein ragyog...

buborék-szivárványok csöndjében fodrozott

ízein most

jelen árnyait tükröző magányában a bánat édesül

s dallá csordul a homlokon sós-egyszerűn

gondolatok virága már álomszerűn

lebeg képpé

hogy tovatűnik

majd rá emlékezésre lágyan oldódik kénnyé

s a mellékmondatok kanyarulatain ellentétté

nem is oly gyöngéd résszel válik

váltig keménnyé

boncolgatni gyarlóságait –

 

u.i: „Az ember bonyolult teremtmény. Egyrészt nemes, jótékony cselekedetekre képes, másrészt a legaljasabb csalásokra kapható. Állandó küzdelem ez, amely ott dúl mindannyiunkban, természetünk angyalai viaskodnak belső démonaink kísértésével.”

És néha a sötétség elűzésének egyetlen módja az, ha felragyogtatjuk az együttérzés fényét... (!)

 

2018. 01. 14.

 -----------------------------------------------------------------------------

Gúr Nándor konkrétsága!

Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”

(Oravecz Imre)

 

a szavak jaj! - körülfognak

s el is takarnak

táplálnak

óvnak

nyugtot adnak – vagy mégsem? - (szőke)

 

A szocialisták egyik nagyágyúja, Gúr Nándor kíméletlenül kiosztotta a Fideszt. Nem stadionokról vagy a kisvasútról kezdett el papolni, hanem konkrét adatokkal támasztotta alá, hogy mit sikerült Orbánéknak nem kicsit, hanem nagyon… elrontania.

Lásd, a politikus írását változtatások nélkül:

Széles a skála, nézzük a munka világát érintő kérdések kapcsán, vajon Ön szavazna olyan pártra, kormányra, amely:

1.) Választási ígéretével szemben nem 1 millió új munkahelyet teremtett a gazdaságban, hanem több, mint 600 ezer aktív korút „üldözött” el Magyarországról.

2.) Visszamenőlegesen 98%-os adóztatást hajtott végre, miközben több mint 50 új adónemet vezetett be.

3.) Növekvő társadalmi és jövedelmi különbségeket hívott életre, ezzel együtt növelte és elmélyítette elsődlegesen a fiatalkorúak szegényedését.

4.) Kiszolgáltatottabbá tette a Munka Törvénykönyvén keresztül a munkavállalókat, megszüntette a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, miközben a férfiak több mint 30%-ka nem éli meg a nyugdíjkorhatárt.

5.) Intézkedéseivel a munkavállalók biztonságát csökkentette, 6 év alatt több mint 30%-kal növelte a munkabalesetek számát.

6.) 5 éven át meglopta a minimálbéreseket és ugyanazért a munkáért nem ugyanazt a bért fizette a nőknek és a férfiaknak, vagy az ország különböző területén.

7.) Ma sokakat éhbérért foglalkoztat, 1/3-al kevesebbet érő pénz ad a közmunkásoknak kezébe, mint 2010-ben.

8.) A közmunkás 54e Ft-os nettó bérrel szemben 5 millió Ft-os havi bérplafont vezetett be a haveroknak.

9.) Szétverte az érdekegyeztetést, az érdekképviseleteket semmibe sem nézte, a jogokat sárbatiporta az elmúlt években.

10.) Hazug (csúsztatott tartalmú) statisztikákkal próbálja manipulálni az embereket.

11.) A közmunkást, a külföldön dolgozók jelentős részét, a diákfoglalkoztatottakat is beszámítja a foglalkoztatottak körébe.

12.) A munkájukat elvesztő embereket nem segíti, hanem a lehető leghamarabb (3hó) kilöki az ellátórendszerből, miközben a munkára képtelen aktív korúak ellátását szűkítette.

13.) Példátlan módon 8 év alatt nem növelte a „köztisztviselői” illetményalapot.

14.) Szövetkezetekben rejti és kihasználja az embereket, ahelyett, hogy a szövetkezés valós erejét hagyná érvényesülni az emberek érdekében…..

15.) Áttételesen foglalkoztatóként elbocsájt és közfoglalkoztatottként visszafoglalkoztat

embereket töredék pénzért.

16.) A bérek utáni adó és járulék terheket jelentősen megemelte, miközben pld. a minimálbér vásárlóerő értéke kevesebb, mint 20%-al addig a munkaadó által fizetendő adó és járulékteher több min 120%-kal nőtt.

17.) A minimálbéresek és a létminimum alatt élők országává tette Magyarországot, miközben az alacsony fizetéseknél a legnagyobb adó és járulék teher jellemzi hazánkat.

18.) Alig várja a választás utáni napokat, hogy 10-100 ezreket bocsájthasson el és a mértéktelen lopási folyamatokat folytathassa.

--------------------

2018 csak rosszabb lesz

De itt még nem állunk meg – Gúr szerint az elmúlt nyolc év mélységeinél van még lejjebb is. Csokorba szedte ugyanis azt is, hogy

“Mi várható a munka világában, ha a Fidesz kormányoz tovább?”

1.) További „elvándorlás” az aktív korúak köréből Magyarországról.

2.) A biztonság csökkentését hozó MT. fenntartása.

3.) Kiszolgáltatottság további növekedése.

4.) Még több adónem bevezetése (elsődlegesen a kisebb jövedelműek kárára).

5.) A szegénység fokozódó mélyülése és szélesedése.

6.) Elbocsájtások a közszférában a közszolgáltatások szintjén.

7.) Elbocsájtott munkavállalók közfoglalkoztatottként történő visszafoglalkoztatása.

8.) Milliók nyomorúságos bérszinten tartása.

9.) Az alacsony bérek adóterheinek magasan tartása, még további növelése.

10.) Éhbérek szinten tartása (talán).

11.) Szakszervezetek, érdekképviseletek sárba tiprása.

12.) Szemérmetlenül hazug és félrevezető nyilvántartások, statisztikák.

13.) Diák „munkások”, nyugdíjas szövetkezetekben munkát végzők foglalkoztatottként

számbavétele a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók több százezres körén kívül.

14.) Munka nélkül maradók megnyomorítása, a ma még működő feltételek további szűkítése.

15.) Közszférában a „köztisztviselői „illetmény alap befagyasztása, megszüntetése.

16.) Még több havernak még több pénz, fizetés akár 5 millió Ft-os bérplafon korlát nélkül is.

17.) Nők és férfiak, valamint az ország különböző részei között ugyanazon munkáért különböző bérek fenntartása.

18.) Nyugdíjbavonulás rugalmatlanságának fenntartása, sokak „halálra ítélése” a munka világában.

Ha a demokratikus ellenzék nyer, 2018-tól jobb lesz!

Csak amiben mi magunk hiszünk, azt hiszik el nekünk mások.”

(Karl Gutzkow)

 

A lehangoló jövő elkerülhető, ha a demokratikus oldal nyeri a választást az MSZP vezetésével. Gúr Nándor ismertette, hogy milyen változások várhatóak a munka világában:

 

1.) Új Mt.-t és sztrájktörvényt alkotunk a szakszervezetekkel, munkaadói érdekképviseletekkel közösen.

2.) Garantáljuk, hogy aki dolgozik, az meg fog tudni élni a fizetéséből.

3.) Értékteremtő munkavégzésért a létminimumot meghaladó fizetést fognak kapni a dolgozó emberek.

4.) A minimálbér meg fogja haladni a nettó 100ezer forintot, törekvésünk, hogy a következő ciklusban a minimálbér nettója érje el a nettó átlagkereset 60%-át.

5.) Kialakítjuk a valós országos érdekegyeztetés kereteit.

6.) Garantáljuk, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kapja mindenki.

7.) Rendezzük a fizetéseket a közszférában, megemeljük a példátlan módon az orbáni 2 egymást követő kormányzati ciklusban „befagyott” illetményalapot.

8.) Senkit nem hagyunk hátra, gondoskodunk a munkára képtelen aktív korúak ellátásáról.

9.) Munkájukat elvesztőket támogatjuk, hogy minél hamarabb megtalálják helyüket a

munkaerőpiacon.

10.) Segítjük a szülés utáni visszatérést a munkavilágába.

11.) Országos felnőttképzési nyelvoktatási és informatikai képzési programok működtetésével növeljük a versenyképességet.

12.) Csökkentjük a fizetések adó és járulék terheit az átlagkereset szintjéig.

13.) Csökkentjük a jövedelmi és társadalmi különbségeket.

14.) Csökkentjük a megélhetés költségeit, hogy többet érjen az emberek fizetése.

15.) Garantáljuk a munka biztonságának megerősítését a tisztességes munkaadók és a munkavállalók érdekében.

16.) Feloldjuk a nyugdíj melletti munkavégzés korlátait.

17.) Visszaállítjuk a rugalmas nyugdíjbavonulás lehetőségét.

18.) Tisztességes munkáért, tisztességes fizetést fog kapni minden dolgozó ember.

(forrás: Pesti Bulvár)

 

Szőke Emil:

Igen

 

sírnék ha tudnék

elszomorít a máig-idő

a meg-nem-változtatható

piperéző

a didergést sűrűsítő - hol „a szétbolyongó

görbék

jó törvényt teljesítenek

s nem esztelenség a dicsekvés:

aki hallja meglehet

„Nem” „Nem” „Nem” - ingatja fejét

de nagyon bent „Igen”-t motyog” magáért –

 

2018. 01. 13.

 -----------------------------------------------------------------------

Méghogy a történelem nem ismétli magát...

 

maga-rejtőn

de mese-gyorsan ég a pillanatnak – (szőke)

 

Mit köszönhetünk Rákosi elvtársnak? - és mit Orbánnak, a lánglelkű forradalmárnak?

A dogmát (!) „A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra.” (Ludwig Feuerbach)

 

"Mindenki előtt ismeretes, mégis újra el kell mondani: elsősorban /.../, az ő bölcs vezetésének köszönheti Pártunk (és most a Fidesz), hogy a helyes úton járt és sikert sikerre ért el. Az ő irányítása nélkül többet hibáztunk volna, az ő útmutatása nélkül előrehaladásunk botladozóbb lenne. (...) Ami a magyar népben értékes, haladó, forradalmi, az (benne) /.../ testesül meg, mint ahogy az ő ereje teszi népünket is erősebbé." !

Ajvé! - ez a nép még nem szenvedett eleget?! Úgy látszik még nem...

Egy kis történelmi/történeti összemaszatolás még... VICCESEN, ami nem is olyan vicces!

 

...s mi szerzett adja alá az embert- tesz kedvet

és beszélnek már másként egy kártyanyelvet

amit nem értek

...nem is tudom

immár mit higgyek

el szememnek - (szőke)

 

Négy esztendeje annak, hogy formálisan is lezártuk a rosszemlékű liberalizmus hatalomellenes évszázadait: Magyarország köztársaság lett. A köztársaság kikiáltása jelentős nap volt, váltásra váltottunk: Magyarország Magyarország lett mégis - így történelmének adva mára. Marad a királyság Magyarországon a hercegek és grófok, a tízezerholdasok önkényuralmát jelentette/jelenti... visszahoztuk! - mindent, mi- cégére volt és maradt is a reakciónak - ki- és beforgattuk a köpönyeget, ahogy ilyetén is népelnyomó eszköze, az orbáni magyar függetlenség hite lett... és a hitre alapozva, miden más gúzsbakötésének hatalma.

Ahogy Hász Róbert írja: „ A hit erősebb a tudásnál, főképp a vakhit, hiszen a tudatlanságon alapszik, és aki semmit sem tud, abban nem is lehet semmit megingatni.”

Négy évvel ezelőtt a magyar politikai küzdőtéren még jelentős pozíciók birtokában voltak a nép „ellenségei...” - pld: a civilek!

...azok maradványai a mai Soros-ügynökök, akik a földosztást a hatalom tagjainak nem akarják biztosítani, akik a királyság eltörlését akarják, liberalizmust akarnak a dolgozó nép fiainak... írmagjukat is üldözzük már!

Aki segít ennek a független országnak – pénzt ad a civilek kezébe... bűnös lett.

Orbánnak kell a pénz, így került piedesztálra illiberalizmusával, ahol a szocializmus államosítását és a Horthy-vitézség ide-oda állását hozta vissza, elegyítve sajátságos elképzelésekkel – merthogy a magyarnak úgy jó, hogy mindig a rossz-oldalra van terelgetve! EU ellenes politikával, megteremtettük a sziklaszilárd alapot, ahol nincs már alkotmány, de megmaradt a királyság... Királyság!

Megtámogatva, a világ diktatórikus vezetőivel... „dejó” nekünk!

-------------

Ámde jön a választás:

“Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában.” (Steve Jobs)

 

Szőke Emil:

bajnok Vezérünk

 

- már nem kívánom tudni

mily ős-erő hevíti győzni

harcát - arra bősz s jutalmul lett rá a tett

vezérré már hattyú-hangján lett e haza bajnoka!

 

Lám csak lám -

máris szórjuk elé a tömjént itt ma és éljenez a nép...

- nála sem jobbat se nagyobbat

törpeként

eddig

sorsa földünknek nem adott még

és nem adhat már égi-jóság sem

hogy túlnőtte magát szava:

s „arany”-szívét véle- hideg alvilágából égbe is röpteti! –

 

2018. 01. 08.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Diáktüntetés a parlament előtt?

(Véleményem csak érintőleges)

 

Istenek titkain tévelyeg a jelen

reng a föld - gonoszul a tett -

Minden csak ellenem – (szőke)

 

Sokszor azt érzik a diákok, hogy bár vannak rossz tanárok, de nagyon sok jó pedagógus is, aki foglalkozna a diákokkal, de azzal, hogy őket bekorlátozzák és rengeteg adminisztratív terhet raknak rájuk, egyre kevesebbet tudnak figyelni a diákokra is” – véli a szervező.

Gyetvai leszögezte, az a céljuk, hogy meghallgassák őket, és induljon egy párbeszéd a szakma, a diák- és tanárszervezetek, valamint a döntéshozók között.

Először is el kellene dönteni, hogy minek az iskola? Oda tanulni kell járni... a gyerekek szájába nem kellene lázító szavakat adni. Felesleges!

Vagy az, azt szolgálná, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan információk gyűjtésére, az egyént érő bővülő információk közötti eligazodásra, tudjanak önállóan véleményt nyilvánítani, logikusan gondolkozni, és ezek alapján önállóan dönteni?

A leterhelés nagy, tudjuk... külön órák, sport, hit- és erkölcstan, ének orrba-szájba majd... stb! Tudáshoz az alapot nem ezekkel kell megszerezni... csakis kiegészítő lehetne. Talán, talán... ha igény van/lenne rá!

...és folytathatom, hogy a sztrájk helyett (nem vagyok a sztrájk ellen, legyen sztrájk diákok nélkül!) - mennyi minden lenne fontosabb, amit teszünk/tehetnénk is (legalábbis próbálkozunk) a gyerekekért...

A személyiségfejlesztést a következő módszerekkel és feladatokkal teljesítjük:

- kötelező tanórai keretben az osztályfőnöki órákon minden évfolyamra kiterjedő

személyiségfejlesztő témákat, felméréseket, tréningeket tartunk,

- osztálykirándulásokat szervezünk,

- színházlátogatásokat szervezünk évente legalább egyszer önköltségen,

- diáknapot tartunk, melynek szervezéséhez minden segítséget megadunk,

- olyan tanítási napokon, amelyek nemzeti vagy nemzetközi eseményekhez kötődnek,

speciális programokat szervezünk, (pl. Föld napja, Nemzeti Összetartozás Napja,

Magyar Honvédség Napja)

- a tanulókat ösztönözzük az önálló ismeretszerzésre, kutató tevékenységek végzésére,

- pályaorientációs tréningek lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak.

- végzős tanulóinkat legalább 3 igazolt esetben felsőoktatási intézmények által tartott

nyílt napra elengedjük,

- védőnői előadást szervezünk. Stb...

Konklúzióm: papírozni már jól tudunk, az igazság, hogy nincs igazság! A fent leírtaknak a fele csak írva van... megvalósítva soha! Hazudunk mint a nagyok, mert a KLIK elvárja tőlünk! Így szép a kirakat!

Ám a tanulók kihagyásával szeretnék pl. egy tényleges civil összefogást.

Amit nem a félelem, vagy a túlélés érdekében vitt túl a nagy kompromisszumkészség, hanem a bátor, nyilvánosan is vállalt kiállás jellemez az általuk felvállalt ügy mellett.

No meg, egy olyan közhangulatot, amiben nem sistereg a gyűlölet a véleménykülönbségek esetén. Olyan politikusokat, akik nem a másik alázásban teljesednek ki, hanem abban a feladatban, ami miatt abba a pozícióba kerültek. Amikor nem az önös érdek süt át a működésükön.

Jó lenne, ha a leszakadó térségek, családok életében lenne valami pozitív változás.

Nem a kommunikációban, hanem az életben.

Ha úgy tudnánk beszélni a problémáikról, hogy a valós helyzet adná a kiindulópontot, és nem a mindent elfedő, képmutató hazugság!!!

Lehet a szervezőnek, épp, ez a célja?

-------

Szóval, ott vagyunk, hogy a három “T”-t, a tiltott-tűrt-támogatott kategóriákat most a bőrünkön érezzük. Nagy jövőképe pedig egyetlen kategóriában sem lehet ma a civil szervezeteknek. Azt hiszem, még a támogatottban sem. Mert nekik is ott lebeg a fejük fölött annak a lehetősége, hogy meddig lesz így, és mi lesz azután? Mert nincs véglegesen semmi, minden változik, változni fog.

Ahogy az ellenségkeresés nő, és az indulatok feszülnek, az rémületes.

Ha a bosszúállás érzése felülkerekedik, bármelyik oldalon, mindegy mikor, az beláthatatlan következményekkel járhat.

A legborzasztóbb, amit Orbán mondott:

„a templom és az iskola a magyarság harcának legfontosabb színtere” (!)

Ez már nem is normális!

 

Szőke Emil:

mégis szentség a politika?

 

Ha minden Krőzus egy kődarab ma

lélekben siváran emészti vágya

hogy kapjon - és mindig kap

...mindnek csak pénze van

esze jaj! - egy csepp se...

na- jó egy kevéske

csak-magáért akad -

...majd- a Szűz oltalmaz ott

- leszáll és megoltalmaz kérve -

ha ördöggel volt is alkuszerző

ha nem is érte - soha szeplő

nem illette -

így rá szentség a szó

ha már testet öltő

- nincs ugyanaz

- nincs ugyanott

most ami eleve adott: ítéletidő – (szőke)

 

u.i: ...minket civileket, nem érdekel a pártpolitika.

Csak dolgozni akarunk. Azért, hogy ne éljen ennyi ember szegénységben, esélytelenségben. Akiken mi segítünk, azok nem tudják, mi az a civil törvény. Nem tudják, mit jelent a választási kampány. Ők csak azt értik, hogy van, aki segíteni akar és tud is rajtuk. Még van. Még vagyunk.”

 

2018. 01. 06.

 ----------------------------------------------------------------------------

 Koncz Zsuzsát ízekre szedik... (?!)

 

A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése.” (Györffy István)

 

Egy a szövegkörnyezetből kiemelt mondatért. Hozzáteszem: abszolút igazságtalanul. Lelkük boldogságáért! És kikérik maguknak hogy miként a magyar nép nem elfajzott és a nyelv sem az? Miként még olvasni sem és értelmezni sem tudnak, így akár (kizárólag őket megítélve), még igaz is lehet a kiragadott szöveg)!

Az elfajzottág, olyan súlyos jelenség, ami nem korlátozódik magyarra; globális jelenség, néhol súlyosabb, néhol még viszonylag enyhébb.

Nem mondhatjuk, hogy sokan homokba dugják a fejüket, mert máig eleve a homok alá szülnek majdnem mindenkit, de vannak akik megpróbálnak kikukucskálni egy picit. A „mélymagyaroknak” is próbálkozni kéne, hátha még nem késő...

A melldöngető, magyarságukat féltőknek meg ajánlanám Hoffi mondandóját:

Én a bunkókat fel tudnám használni. Gondolják el: Kivinni őket árvízvédelemhez. Nem lapátolni, ne vicceljen már! Bunkót kivinni a gátra! Beleverni! Így egymás mellett állnának, így szépen! Ez lenne a nagy magyar fal. A Földet legalább kétszer körülérné, amennyi alapanyag van hozzá.”

Majd utána még Ady sorait!

 

Ady Endre:

FAJTÁDDAL EGYÜTT ÁTKOZLAK

 

Hahogy haragszol, nem az anyádért,

Nem hét gulyára szóló tanyádért,

Hanem haragszol romlott hazádért,

Grófok és papok uraságáért.

 

Nem gyermekidért fájtak a dolgok,

Nem tenmagadért nem voltál boldog,

Hanem megnyíltak gyászos mennyboltok,

Hanem haragra sok másért volt ok.

 

Jaj, hogy nem lehetsz te most az élen,

Bátran, durcásan, hősen, kevélyen,

Minden magyarnak bús szivén, mélyen

S rólad az ellen aggva beszéljen.

 

Be kár teérted s be kár miattunk,

Amit gyüjtöttünk, őriztünk, adtunk,

Amit nagy-gyáván másokra hagytunk,

Most az lett a mi vádoló fattyunk.

 

Ha te még hinnél, ha te még szólnál,

Piros neveknél pirosabb volnál,

Pirosabb lennél a piros bornál

S véresebb lennél véres bibornál.

 

Hogyha lehetne, be ütnél széjjel,

Be hajnalodnék a magyar éjjel,

Rímmel és karddal, szóval, fekéllyel

Égetnél, dúlnál mindent víg kéjjel.

 

Te volnál akkor életnek sója,

Úri bűnöknek nagy bosszulója,

Magyar deákok nagy pártolója,

Mindeneknek hős ostorozója.

 

Jaj, hogy haragszol s hiába minden,

Vér fogyatkozik szítt ereidben,

Magyar dühödre elég düh nincsen:

Fajtáddal együtt verjen az Isten.

 

U.i: Ennyi! - és még hozzátenném:

A nagy magyarok… akik életükben nem voltak még 3 utcával arrébb sem, hát ők aztán tudják, hogy mi a magyarság, az élet… Megnézném mi lenne ha csak egy hétre helyet kéne cserélniük egy Erdélyivel, Kárpátaljaival vagy Vajdaságival… Sírva rohanna az anyjához , csak el ne vigyék…Mert ott szegénység és nyomor van, már ahogy a legtöbb „igazi magyar” gondolja… Nem szánalmas ez??? Kicsit sem?

Nyugaton mindenki röhög rajtunk, de persze az „ igazi magyarok” ezt észre se veszik, csak menjünk már menjünk már nyugatra, és akkor pár évtized és az angol lesz a hivatalos nyelv Magyarországon…

Gratulálok, jó úton haladtok…

És most jöhet majd a sok ócsárolás, ha kicsit is belegondolnátok, akkor belátnátok, hogy ha csak egy kicsit is, de van benne valami igazság, de ti ebbe úgy se fogtok belegondolni… Nincs idő rá, hiszen rögtön azt kell majd ordítanotok, hogy :

 

„ fúúú, te sz^rházi kis f^sz, te nevezed magad magyarnak…?”

 

„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.” (Tamási Áron)

Koncz Zsuzsa is így gondolja! -

 

2018. 01. 05.

------------------------------------------------ 

Ellenzékiség...

 

zavar,

hol egyneművé kevert fennkölt

absztrakt-formát maszatol el

műremeknek-

szájaival... (szőke)

 

A jó politikus figyel a saját szavazóira, megérti őket, értük dolgozik, de egyszersmind tájékoztatja is őket. Az információközlést nem lehet monopóliumként átadni a médiának. A képviselők kulcsfeladata, hogy hitelesen, a valóságnak megfelelően tájékoztassák választóikat.

Az ellenzék ennek a kritériumnak idestova 8 éve képtelen megfelelni. Nem tájékoztat, csak értékel. Nem gyakorol kontrollmechanizmust a kormányzásra, hiszen nincsenek elképzelései az ország ügyeit illetően, ezért inkább hol obstruál, hol sivalkodik. Víziók hiányában a kritika puszta őrjöngéssé válik, ami hamar hisztériába csap át.

A funkcióját képtelen betölteni az ellenzék – leplezendő saját dilettantizmusát –, konzekvensen elhallgat mindent és nem ismer el semmit. Elhallgat sikereket, nem ismer el eredményeket, így valósítva meg azt az informális aszimmetriát, amivel máskor a kormányt vádolják.

Nem akartam megírni az MSZP-s eredményt, örüljenek maguknak, mert hogy lett valami...

Hogy hitelességét az MSZP visszanyerhesse, ahhoz sokkal több kell. Ennyi nem elég. Mindennap Karácsony, de mondja már meg valaki, kinek a jelőltje lett Karácsony? Ő maga az ellenzék jelőltjeként nevezte magát, az MSZP meg sajátjánaak vallja... akkor mi az igazság? Kunhalmi energikusan fújja a magáét... hívek agymosását végzi, de jövőkép nincs. Nincs program, a valóságról hallgatnak...

Állapotok és a viszonyok egy markáns és kemény pártot várnak vezetőnek, aki nem mismásol, hanem tudja a módit és tudja mi kell a népnek, mert (mint látjuk is- naponta érezzük is) szép-szavakkal nem lakunk jól (és cirkusz van, ám kenyér nélkül)! A korlátaink így is megvannak, amit elfogadunk... ez az általános akarat (ez pozitív jogcímen alapul)! Kifacsarni a tartalmat nem kellene... rabok maradunk, amíg a vágy ösztökélésére cselekszünk, de- ha magunk alkotta törvényeknek engedelmeskedünk, akkor szabaddá válunk.

Az MSZP tragédiája az, hogy nem bírt (nem akart?) az ellen a világ ellen fordulni, amelynek a létrehozásában (rendszerváltás, majd a Horn-kormány) tevékenyen részt vett. Nem volt képes baloldali pártként viselkedni: egyszerre akarta a tesco-pénztáros és a vállalattulajdonos érdekeit képviselni. Ez így sajnos nem megy!

--------------

 

Milyen konkrét politikai célokat fogalmazhat meg egy valóban baloldali párt a mai Magyarországon?

A vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése.

Progresszív jövedelemadóval (különös tekintettel a tőkejövedelmekre) és progresszív vagyonadóval, valamint egyéb eszközökkel korlátozni a tőke gazdasági hatalmát, illetve alapjövedelemmel, vállalható minimálbérrel, a tulajdon nélküliek tulajdonossá válásának támogatásával és a kis-magántulajdon fokozott védelmével újraosztani a termelő vagyont, megadva a széles tömegek számára a társadalmi mobilitási lehetőségét.

A közösségi tulajdon primátusának megteremtése.

Közösségi tulajdonformák és gazdasági működésmódjaik megteremtése és elterjesztése. A non-profit működésmód, a helyi közösségi gazdálkodás, a közösségi vállalkozási formák, a szövetkezetek, az önkormányzati vállalkozások helyzetbe hozása adókedvezménnyel és egyéb szabályozókkal.

A magántulajdonosi érdek politikai korlátozása, a demokrácia kiterjesztése

A demokratikus közösségi kontroll kiterjesztése a magántulajdon felett. Valódi munkavállalói jogokat, valódi beleszólást a vállalat életébe, demokráciát a gazdaság világában. A munkavállalók mellett a helyi közösségek is nagyobb beleszólást kell, hogy kapjanak a vállalatok irányításába. Részvételi demokrácia kiterjesztése, partnerség a tőke, a munka és a helyi közösség között.

A természet kizsákmányolásának megszüntetése.

A természet védelme a tőke és a munka, a termelők és a fogyasztók általi kifosztástól. Komolyan vehető mértékű zöld adók bevezetése a szennyező és környezetkárosító tevékenységekre, a természeti vagyon amortizációjának számszerűsítése és nemzetgazdasági elszámolása, zöld jogok alkotmányba emelése, stb. Kiváló anyagok állnak rendelkezésre világszerte, a lényeg, hogy a modern baloldalnak ökopolitikailag is progresszívnek és elkötelezettnek kell lennie.

A jogfosztottság, kirekesztettség(ek) elleni fellépés.

Oktatás, egészségügy, magas szintű közszolgáltatások mindenki számára. A tudáshoz, a információhoz és az egészséghez való jog kinyilvánítása. Egyenlő bánásmód, jogok, részvétel és képviselet. Innentől kb. a máshol és másoktól is hallható, olvasható szokásos dolgok jönnek: a szegénység felszámolása, a hozzáférések kiterjesztése, integrációs politikák, stb. (Lásd még északi modell.)

 

Természetesen mindez a nemzetközi környezetbe ágyazódva fogalmazódik meg: offshore paradicsomok felszámolása, globális vagyonadó, európai minimálbér, pénzügyi tranzakciós adó, a nemzetközi tőkeáramlás szabályozása, a fejlett és a fejlődő országok viszonyának újragondolása, stb.

 

Még egy megjegyzés a baloldal ideológiai újragondolása kapcsán. Nem egyszer hallottam már azt a praktikusnak tűnő tanácsot egy „program” elkészítésekor, hogy, „ááá, ezt úgy sem lehet megvalósítani, ezért ne írjuk bele!” Ismerős? Akár egyéni élettervet készítünk, akár a kisvállalkozásunk céljait definiáljuk, vagy (ritkább esetben) politikai terveket gyártunk - mindig legyünk realisták! Szeretném leszögezni, hogy szerintem ennél nagyobb marhaság nincs a világon! Ez a gondolkodás összekeveri a rövid távú operacionális működést a stratégiai tervezéssel.

Ha lemondunk arról, hogy megfogalmazzuk azokat az alapvető célokat, amelyek kijelölik számunkra a haladási irányt, és csak máról holnapra jó eséllyel megvalósítható tennivalókat fogalmazunk meg, akkor jó eséllyel leszünk elégedettek a sikeres napi célelérés okán, de egy idő után elveszetten fogunk ténferegni, mert fogalmunk sem lesz róla, hogy merre van az előre.

(forrás: Facebook)

------------

Abban, hogy áldozatot hozunk valamiért, maga az áldozat a fontos.

Ha az a cél, amelynek szenteljük magunkat, csak hiú ábránd, attól odaadásunk még nem kevésbé valóság; s ez a valóság a legtündöklőbb dísz, amellyel erkölcsi nyomorúságunkat ékesíthetjük...

 

Szőke Emil:

A lét pokoltüzén...

 

Bizony mentem én pokolra,

hol békésen, hol morogva,”

mert ahogy szokás volt mondani:

aki dudás akar lenni,

annak pokolra kell menni...

elébb vagy utóbb.

 

Rágalmakkal a rágalom is -

embere sustorog,

ördögi-csellel vágya

engemet kísérteni,

hogy bal-fél-sorsomba poklát tárja,

így játssz,

hisz cinkos a másik is – igen, ő is!

 

Elemésztene mind... lényege csak ennyi -

vagy ha már végképp”-

ha az ördög-fia is rühelli,

a dudát, csak megfújhatom

vészkürtként!

 

Meg.... analfabétán zeneileg – váltig!

 

A vég- képe nem lúdbőrzik, csak én,

ha jege fagyaszt azért, ha tüze éget azért (!)

 

...ezért is a lét tisztítótüzén „sértve csontig” -

ha megszállna az ördög így:

nem is lehet, hisz lehetetlen”

onnan erőmet fogyva,

akkor is menekednék poklából,

ha a mindenevő-áldozó-lelemény, ott

értem is kifundálna valamit...

révén csak az időt fonja,

tolja még mélyebbre árnyait.

 

Agyő világ! - már hét-határon-át...

az utat „fürkészem lelkem nyugta véget”,

az utat, mert lesz út, utam valahová,

csak ebből a pokolból el! –

 

u.i: „Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” Márai

 

2018. 01. 04.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 295
Heti: 1 041
Havi: 4 651
Össz.: 432 100

Látogatottság növelés
Oldal: Észlelő...(?!)
RE - FLEXI - OK - © 2008 - 2019 - reflexiok.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »